1

Læs kodenummeret på etiketten eller i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Vælg produkt ved hjælp af produktvalgsskemaet. Brug ventilation og personlige værnemidler svarende til disse anvisninger.

Tallet før stregen

Der er 7 grupper med kodetallene
00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-

Jo højere kodetal, jo større risiko
ved indånding af dampe.

Tallet efter stregen

Der er 6 grupper med kodetallene
-1, -2, -3, -4, -5, -6

Jo højere kodetal, jo større risiko ved
direkte kontakt og ind­ tagelse af produktet

2

Produktvalgsskema

Kodenr. Skemaet angiver det højest tilladte tal før bindestregen, der må anvendes til indendørs malearbejde (brugsklar blanding).
1- Almindelige påvirkninger og funktionskrav,
fx opholdsrum, spiserum, toiletter og dæk/skotter i maskinrum samt på vogndæk.
2- Store påvirkninger og store funktionskrav,
fx kabys, baderum, omklædningsrum og dørk i maskinrum samt på vogndæk
3- Specielle påvirkninger og specielle funktionskrav,
fx sygerum/hospital og vådrum.
4- Specielle overflader,
fx maskintanktop og flader i maskinrummet, der udsættes for udstødning samt vogndæk. der males under drift (kort tørretid).
3

Krav til etablering af ventilation indendørs

Kodenr. Lette overdækninger udført med presenninger og andet teltduglignende materiale Rum med installeret mekanisk ventilation Rum uden installeret mekanisk ventilation Indvendigt i tanke, cofferdamrne og lign.
Tallet før bindestreg Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte
00- Ingen Mekanisk ventilation Ingen Ventilation i drift Ingen Mekanisk ventilation Ingen Mekanisk ventilation
0- Ingen Mekanisk ventilation Ingen Ventilation i drift Ingen Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation
1- Ingen Mekanisk ventilation Ventilation i drift2 Ventilation i drift Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation
2- Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation Ventilation i drift2 Ventilation i drift Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation
3- Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation Ventilation i drift2 Ventilation i drift Mekanisk ventilation1 Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation
4- Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Ventilation i drift2 Ventilation i drift Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation
5- Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Ventilation i drift Ventilation i drift Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation
4

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Kodenr. Udendørs Indendørs
    Lille flade3 Stor flade
Tallet før bindestreg Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte
00-0 Ingen særlige Helmaske med kombifilter J Ingen særlige Helmaske med kombifilter J Ingen særlige I Helmaske med kombifilter J
1- Ingen særlige Luftforsynet halvelmaske C, G, Øjenværn Ingen særlige H Luftforsynet halvelmaske C, G, Øjenværn Gasfiltermaske J Luftforsynet halvelmaske C, G, Øjenværn
2- Ingen særlige K) Luftforsynet halvelmaske C, G, Øjenværn Ingen særlige H Luftforsynet helmaske C Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske C
3- Gasfiltermaske A, J Luftforsynet halvelmaske C, G, Øjenværn Gasfiltermaske J Luftforsynet helmaske C Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
4- Luftforsynet halvmaske B, G, Øjenværn Luftforsynet helmaske C Gasfiltermaske J Luftforsynet helmaske C Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske

 

Tallet efter bindestreg Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte Spartel, pensel, rulle ol. Sprøjte
-1 Handsker D, E, F Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte Handsker D, E, F Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte Handsker D, E, F Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2 Handsker D, E, F Luftforsynet halvmaske C, G, Øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte Handsker D, E, F Luftforsynet halvmaske B, G, Øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte Handsker D, E, F Luftforsynet halvmaske B, G, Øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3 Handsker E, F Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte Handsker D, E, M Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte Handsker E, F Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte
-4
-5
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt L Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte Handsker, ansigtsskærm, hætte, hjelm, beskyttelsesdragt L Luftforsynet helmaske overtræksdragt, handsker, hætte

 

 1. Ved pletning og eflerreparation ar mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst I liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lign. arbejdes uden åndedrætsværn.
 2. Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt l time pr. dag), kan der anvendes gasfiltennaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt mindre end 65°C).
 3. Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt l time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltennaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt mindre end 65°C).
 4. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 5. Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskænn samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 6. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskyller mod hudkontakt med produktet.
 7. Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 8. I nicher og lign. skal anvendes samme personlige værnemidler som ved stor fla,
 9. Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produkte påføres i el dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrælsværn væn luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt mindre end 65°C).
 10. Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt mindre end 65°C).
 11. I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.
 12. Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden ansigtsskænn og hætte. Hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet, kan der også arbejdes ude1 beskyttelsesdragt.
 13. Ved arbejde med lirnpistol eller lirntube kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af limpatron.