Brug af lods

Foto af lodsbåd
Lodser

Bliv registreret som lodsvirksomhed

Hvordan er reglerne for lodsvirksomhed i Danmark?

Læs mere og ansøg

Kran i havn

Certifikater for lodsning

Skal du bruge et certifikat?

Læs om hvordan du får et lodscertifikat

Foto af lodsbåd

Hvornår skal jeg have lods?

Når det kommer til sejladssikkerheden i de danske og grønlandske farvande, gælder der en række regler for, hvornår man skal benytte sig af lods.

Læs mere om hvornår du skal benytte lods

Lodspligt i Grønland

Skibe med flere end 250 passagerer om bord skal ved sejlads på det indre og det ydre territorialfarvand ved Grønland (dvs. ud til 3 sømil fra basislinjen) benytte lods, der er certificeret til at lodse i det pågældende område.

Læs mere om lodspligt i Grønland