Certifikater for lodsning

Foto af kran i havn

De danske farvande er opdelt i lodsningsområder med forskellige krav til lokalkendskab og sejladshyppighed.

Se lodsningsområder og krav her

Lodscertifikater

For at udføre lodsning i danske farvande skal man være i besiddelse af et lodscertifikat, der gælder til et eller flere lodsningsområder.

Læs om reglerne og ansøg om lodscertifikat.

Lodsfritagelsesbevis/PEC

Skibsførere, der opfylder de samme krav til lokalkendskab, som gælder for lodser, kan få udstedt et lodsfritagelsesbevis.

Læs om reglerne og ansøg om lodsfritagelsesbevis.

Oversigt over gyldige lodsfritagelsesbeviser.​

Kontakt

Sikre farvande