Søg om uhævede feriemidler

Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste om bord på danske skibe, kan søge om de uhævede feriemidler.

Du kan ansøge om at få tildelt en andel af de uhævede feriemidler en gang om året.

Ansøgningsperioden åbner hvert efterår.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning skal dokumentationen for formålet fremgå af ansøgerens vedtægter. Det skal også fremgå af vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål.

Der ydes ikke støtte til andre statslige myndigheder, kommuner, regioner eller projekter med privatøkonomisk interesse. Støttet gives heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner, igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Sådan søger du om at få del i feriemidlerne

Ansøgningen sendes til Søfartsstyrelsen. Du skal anvende nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til uhævede feriemidler

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag skal senest den 26. november 2020 indsendes til Søfartsstyrelsen pr. e-mail til oeko@dma.dk med emnet "Ansøgning - uhævede feriemidler".
Alle ansøgninger bliver behandlet efter den 26. november

Søfartsstyrelsen vurderer alle ansøgninger efter den 26. november 2020. Derefter får alle ansøgere direkte besked, herunder om andelen af midlerne, de enkelte måtte være tildelt.

Kontakt

Administrationssekretariat