Kurser til sygdomsbehandlere - Danmark

Her kan du se beskrivelse af de forskellige kurser, som Center for det Maritime Sundhedsvæsen udbyder. Du kan under hvert kursus se planlagte kursusdage for de enkelte kurser.

Udgangspunktet for vores kurser er at sikre den søfarende de bedst mulige kompetencer inden for området "Sygdomsbehandling til søs".

Undervisningen bygger på praktiske øvelser og anvendelse af det medicinske udstyr, der lovmæssigt er på skibene i dag.

Undervisningen er dermed tilrettelagt, så størstedelen af kurset foregår efter princippet "hands-on".

A-kiste genopfriskning

 • Kurset er målrettet danske og udenlandske sygdomsbehandlere, som skal have fornyet deres A-kistecertifikat.
 • Kursets varighed: 3 dage.
 • Certifikatet er gyldigt i 5 år.

Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø. Ved deltagelse af udenlandske sygdomsbehandlere afholdes kurset på engelsk.

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

Uge 03 (18/01 - 20/01)

Uge 04 (25/01 - 27/01)

A-kiste grunduddannelse

 • Kursisten skal være optaget på eller have gennemført uddannelsen til seniorofficer, skibsfører, maskinmester, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord.
 • Der kan desuden optages kursister, som kan fremlægge dokumentation fra Søfartsstyrelsen om, at der stilles krav om sygdomsbehandlerbevis A.
 • Kursets varighed: 10 hverdage.
 • Certifikatet er gyldigt i 5 år og lever op til bestemmelserne i STCW-konventionen og EU-direktivet.
 • Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

B-kiste grunduddannelse

 • Kursisten skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Fiskeriets grundkursus. Have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord
 • Kursets varighed: 5 dage
 • Certifikatet er gyldigt i 5 år og lever op til bestemmelserne i STCW-konventionen og EU-direktivet.
 • Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

Suppleringskursus fra sygdomsbehandler bevis B til sygdomsbehandler bevis A

Deltageren skal have gennemført grunduddannelsen til sygdomsbehandler bevis B indenfor de sidste 12 måneder.
Kursets varighed: 5 hverdage.
Certifikatet er gyldigt i 5 år og lever op til bestemmelserne i STCW-konventionen og EU-direktivet.
Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

C-kiste grunduddannelse

Kursisten skal være optaget på uddannelsen Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus, registreret som erhvervsfisker eller have 24 måneders dokumenteret fartstid.

 • Beviset er gyldigt i 5 år
 • Kursets varighed: 2 dage

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

 • Uge 40 (05/10 - 06/10)
 • Uge 47 (23/11 - 24/11)

C-kiste genopfriskning

Deltageren skal have et gyldigt sygdomsbehandlerbevis C.

Personer kan i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis til sygdomsbehandlerbevis C optages efter særskilt vurdering af realkompetencer.

 • Beviset er gyldigt i 5 år
 • Kursets varighed: 1 dag

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

C+P kiste (indenrigsfærger)

 • Kurset er målrettet sygdomsbehandlere med gyldigt A-kiste-, B-kiste- eller C + P-kistecertifikat.
 • Kursets varighed: 2 dage.
 • Certifikatet er gyldigt i 2 år.
 • Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

Tilmelding sker via tilmeldingsformularen

E-learning i kombination med 3 dags genopfriskningskursus

 • Kurset består af ca. 6 timers E-learning og 3 dages tilstedeværelses kursus på Fanø.
 • Målgruppen er kaptajner og officerer uden for EU med et STCW bevis A-VI/4-2 Medical Care udstedt i eget hjemland.
 • Med bestået E-learning skal 3 dages tilstedeværelses kursus gennemføres inden 12 måneder. Herefter kan STCW-certifikat til dansk flag udstedes.
 • Kursusgebyr for E-learning på 1.225 kr. og for 3 dages tilstedeværelse er 3.675 kr.

Tilmelding

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
cms@dma.dk
+45 72 19 60 04

E-learning til sygdomsbehandlere på dansk flagede skibe som ønsker at vedligeholde viden og kompetencer på frivillig basis.

Målgruppen er sygdomsbehandlere med et gyldigt A eller B certifikat, som ønsker at vedligeholde sin viden og få kendskab til nye tiltag omkring sygdomsbehandling på dansk flagede skibe.

E-learning forefindes på dansk og engelsk. Kurset erstatter ikke ­­­­­­­­­­­­­de obligatoriske tilstedeværelses kurser.

Kursusgebyret er for borgere uden for EU 1.225 kr. og gratis for EU borgere.

Forudsætningen for deltagelse er fremsendelse af dokumentation for gyldigt STCW certifikat A eller B.

Tilmelding

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
cms@dma.dk
+45 72 19 60 04

Individuelt tilrettelagte kursus

Vi afholder desuden også individuelt tilrettelagte kuser baseret på vores grundige kendskab til det maritim-medicinske område.

Tilmelding

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
cms@dma.dk
+45 72 19 60 04

 • Førstehjælpskurser med maritimt indhold
 • Hjertestarterkurser
 • Malariakurser
 • Hygiejnekurser
 • Simulationsinstruktør
 • "Skræddersyet kursus"

Eksempel på skræddersyet kursus i 1.hjælp og udstyr om bord for frontpersonale på passagerskibe:

Kursus for frontpersonale målrettet besætningsmedlemmer på passagerskibe.

 • Varighed: 18 timer fordelt over 2-3 dage
 • Bevis udstedes med beskrivelse af kursusindhold
 • Kurset afholdes på dansk eller engelsk og kan med fordel foregå om bord på skibet
 • På kurset lægges der vægt på handlekompetencer og træning med simulationspatienter
 • Ingen krav om genopfriskning

Ovenstående kurser er ikke lovpligtige og bliver afviklet med minimum 8 personer.

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
S:Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
O:Sikre skibe