1

Skibsbladet har ændret udseende og indhold

I forbindelse med udviklingen af Digitalt Skibsregister har Skibsbladet fået et brugervenligt løft. Se mere i videoen herunder.

2

Reservation af havnekendingsnumre vil ikke længere være mulig

Efter overgangen til intern brug af Digitalt Skibsregister, vil der ske en ændring i tildeling af havnekendingsnummer for fiskeskibe med hjemsted i Danmark og Grønland.

Det vil fra 18. oktober 2021 ikke længere være muligt at reservere havnekendingsnummer til et fiskeskib i Dansk Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen.

Allerede reserverede havnekendingsnumre frem til og med 15. oktober 2021 vil blive bevaret ved overgangen til det nye Digitale Skibsregister.

Det vil dog fortsat være muligt at vælge et specifikt havnekendingsnummer, hvis det er ledigt, og fiskeskibet har hjemsted i en af de følgende kommuner i Grønland: Avannaata, Kujalleq, Qeqertalik, Qeqqata eller Semersoq.

Skibsregistret tildeler og fører forsat oplysning om havnekendingsnumre for fiskeskibe med hjemsted i Nuuk.

3

Prioritetsstilling skal angives ved rådighedsindskrænkning

Ved overgangen til intern brug af Digitalt Skibsregister skal man, ved anmeldelse af en ny rådighedsindskrænkning, fremadrettet angive den ønskede prioritetsstilling. Skibsregistret har i en årrække ikke haft praksis for at give anmærkning til eller om rådighedsindskrænkninger, hvis der ved anmeldelsen ikke var angivet en prioritetsstilling. Denne praksis forlades nu. For at muliggøre overførsel af data, fra det gamle system til det nye, har det været nødvendigt at give langt de fleste rådighedsindskrænkninger en ”teknisk bemærkning”. Frem til og med fredag den 15. oktober 2021 vil der ikke blive givet anmærkning for manglende angivelse af prioritetsstilling for en anmeldt rådighedsindskrænkning. Fra 18. oktober 2021 vil en manglende angivelse af prioritetsstillingen medføre en anmærkning herom som følge af Sølovens § 34, stk. 3.

Alle panterettigheder og rådighedsindskrænkninger vil indgå i en samlet dynamisk, faktisk visning af prioritetsstilling på Skibsbladet. Det betyder, at prioritetsstillingen for den enkelte hæftelse vises med et nummer for den aktuelle placering i prioritetsrækkefølgen blandt de øvrige hæftelser i skibet. Pantehæftelser og rådighedsindskrænkninger vises dog hver for sig. Placeringen er dynamisk, fordi den kan ændre sig, som andre hæftelser aflyses eller respekterer hinanden. Placeringen er udregnet på grundlag af de oplysninger, som er registreret i Skibsregistret. For at kunne vise data i dynamisk, faktisk prioritetsstilling af pant og rådighedsindskrænkninger, som er anmeldt samtidig, registreres disse som sideordnede og gives samme prioritetsstilling, medmindre det strider mod andre registreringer eller angivelser i de konkrete dokumenter.

I få tilfælde vil prioritetsstillingen blive vist i den rækkefølge, som panterettighederne og rådighedsindskrænkningerne er blevet anmeldt. Panterettigheder og rådighedsindskrænkninger vil i disse tilfælde vises med eventuelle oplysninger om anmærkninger, respektpåtegninger, sideordninger og bemærkninger – samt den ønskede prioritetsstilling for den enkelte panterettighed eller rådighedsindskrænkning. Det vil fremgå tydeligt af Skibsbladet, når det er tilfældet, samt hvordan denne alternative visning skal læses.

4

Adgang til udstedte beviser

For at få adgang til dine udstedte beviser, anbefaler vi at logge ind med NemID, da dette vil gøre det nemmere at koble dig op til dine beviser.

Hvis du ikke har NemID, kan du oprette et login til selvbetjeningen, hvis ikke du allerede har et login fra tidligere. Hvis du opretter et nyt login, skal Søfartsstyrelsen underrettes for at opkoble dit login med dine beviser. Dette betyder at loginet vil blive manuelt behandlet.

Oprettelse af bruger:
Måden du opretter en bruger, er ved at klikke på opret bruger på skibsreder selvbetjening. Dette vil føre dig til denne side:

Herefter kan du indtaste dine oplysninger I felterne. Læs her om hvordan vi bruger dine data I overensstemmelse med GDPR. De følgende informationer skal oplyses:

Fornavn

Efternavn

E-mail

Brugernavn

Kodeord

Når du har oplyst de nødvendige informationer, og trykket fortsæt, vil du modtage en e-mail.

Når du har fået adgang:
Når du har fået adgang til selvbetjeningen, bliver du præsenteret for en velkomstskærm.

Her kan du tilgå dine skibes detaljer, hvori dine skibscertifikater befinder sig. Dette indebærer certifikater som kaldesignal, besætningsfastsættelse, MLC m.m.

Disse beviser kan alle downloades til din enhed, ved at klikke på ”Klik for at downloade”. Detaljer om certifikatet kan findes i både certifikatet og i ”Se detaljer”.

5

Verificering af udstedte beviser

Det er muligt hurtigt at verificere beviser gennem verify.dma.dk, ved at oplyse enten certifikatnummer eller verificeringsnummer. Dermed kan du altid hurtigt verificer dine (og andres) beviser.

På farten er det muligt at scanne QR-koden på certifikater. Dette er bygget ind i kamera-appen på de fleste nyere smartphones. Hvis din telefon ikke understøtter QR scanner skal du bruge en tredjeparts app, som kan findes i de fleste app butikker.

Hvis beviset er muligt at vise, vil en ”Se certifikat” knap dukke op, hvor du gennem denne kan se det faktiske bevis i PDF format.

Hvis certifikatet er gyldigt, vil du se følgende rubrik:

Hvis certifikatet ikke er gyldigt, vil du se følgende rubrik: