Eksempel på en DIS Registreringsattest

D A N S K    I N T E R N A T I O N A L T S K I B S R E G I S T E R

Danish International Register of Shipping

 

R E G I S T R I N G S A T T E S T

(Certificate of Registration)

 

SKIB:
(Vessel)

Kendingsbogstaver:
(Signal Letters)

IMO nummer
(IMO number)

Typebetegnelse:
(Type)

Navn:
(Name)

Hjemsted:
(Home Port)

Bruttotonnage:
(Gross Tonnage)

Nettotonnage:
(Net tonnage)

 

REGISTRERET EJER:
(Registered owner)

 

Det bekræftes herved, at ovennævnte skib er registreret i Skibsregistret som tilhørende
ovennævnte ejer.
(This is to certify that the vessel described above is registered in the ship's register as
belonging to the abovementioned owner.)

Der henstår ingen hæftelser eller andre rettigheder i Skibsregistret.
(No mortages or other rights registered here)

 

Skibsregistret, den

 

(Royal Danish Register of Shipping, the)