Eksempel på en DIS Udslettelsesattest

D A N S K    I N T E R N A T I O N A L T S K I B S R E G I S T E R

Royal Danish Register of Shipping

 

U D S L E T T E L S E S A T T E S T

(Certificate of Deletion)

 

SKIB:
(Vessel)

Kendingsbogstaver:
(Signal Letters)

IMO nummer:
(IMO number)

Typebetegnelse:
(Type)

Navn:
(Name)

Hjemsted:
(Home Port)

Bruttotonnage:
(Gross Tonnage)

Nettotonnage:
(Net tonnage)

 

REGISTRERET EJER:
(Registered owner)

 

Ovennævnte skib er udslettet af Skibsregistret den
(The vessel described above has been deleted from the register.)

Solgt til:

Ved udslettelse henstod ingen hæftelser eller andre rettigheder i Skibsregistret.
(Register closed. No mortgages or other rights registered here.)

 

Skibsregistret, den

 

(Royal Danish Register of Shipping, the)