Eksempel på en ikke-registreringsattest

S K I B S R E G I S T R E T

Royal Danish Register of Shipping

 

IKKE-REGISTRERINGSATTEST

(Certificate of non-registration)

 

Det bekræftes hermed, at nedennævnte skib

(It is hereby confirmed, that the following vessel)

 

Værft.............................
(Building yard)

Byggenr.........................
(Hull number)

Byggeår.........................
(Year of build)

ikke ses at være eller at have været optaget i Skibsregistret.
(is not and does not appear to be registered with the Royal Danish Register of Shipping (RDRS))

Denne attest er ikke bevis på ejerskab.
(This certificate is not proof of ownership)

Ejer, som oplyst:
(Owner, according to information received)

Det skal samtidig oplyses, at fritidsskibe med en tonnage under 20 BT/BRT ikke siden den 1. marts 2018 har kunnet registreres i Skibsregistret. Fritidsskibe med en BT/BRT mellem 5 og 20 kunne indtil den 1. marts 2018 frivilligt registreres her. Alle fritidsskibe som den 1. marts 2018 var registrerede, men ubehæftede eller som efter denne dato bliver ubehæftede er blevet eller bliver løbende udslettet af Skibsregistret.

(Please note that effective as of March 1, 2018 pleasure crafts with a GT/GRT of less than 20 GT/GRT can no longer be registered in RDRS. Until 1 March 2018 pleasure crafts with a GT/GRT between 5 and 20 could be registered in the RDRS on a voluntary basis. All pleasure crafts which were registered on March 1, 2018 without encumbrances or which at a later date become unencumbered have been or will be deleted from the RDRS.)

 

Skibsregistret, den