Grønlandske skibe

Alle fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, skal registreres i et dansk skibsregister.

 • Fartøjer med en bruttotonnage (BT) på over 20 skal normalt altid registreres i Dansk Skibsregister (DAS)
 • Fartøjer med en bruttotonnage (BT) på mellem 0 og 5 skal normalt altid registreres i Fartøjsfortegnelsen
 • For fartøjer med en bruttotonnage (BT) på mellem 5 og 20 kan ejeren vælge, hvilket af de to registre de vil registreres i.
 • Der gælder særlige grænser og krav for registrering af bl.a. pramme mv.
 • Er der ønske om at registrere pant i skibet, og har skibet en bruttotonnage (BT) på 5 eller mere, skal skibet registreres i DAS, fordi der ikke registreres rettigheder i Fartøjsfortegnelsen. Pant i erhvervsskibe med en bruttotonnage (BT) under 5 skal registreres hos Tinglysningen i personbogen.

Læs vejledningen på grønlandsk

Nalunaarsuinermut ilitsersuut Kalaallit Nunaanni umiarsuit inuussutissarsiutitut atorneqartut angerlarsimaffeqartullu pillugit

Nalornisoornartoqartillugu qallunaatoortaaniittoq atortuussaaq (i tvivlstilfælde er den danske udgave gældende).

Særligt om Fiskeskibe - havnekendingsnumre.

Kommunerne Avannaata, Kujalleq, Qeqertalik, Qeqqata og Semersoq tildeler havnekendingsnummer til fiskeskibe, med hjemsted i deres kommune. Dog således at Skibsregistret tildeler havnekendingsnumre for skibe med hjemsted i Nuuk, GR 6.

Kommunen er ansvarlig for samtidig at meddele Skibsregistret hver gang et havnekendingsnummer er tildelt eller fjernet med henblik på, at oplysningen kan indføres i Skibsregistret og påføres nationalitetsbeviset for skibet.

Skibsregistret tildeler og fører oplysning om havnekendingsnumre for skibe med hjemsted i Nuuk kommune.

Det er muligt at vælge et specifikt havnekendingsnummer hvis det er ledigt i den pågældende kommune.

Ameldelse af dokumenter til brug for optagelse af skib

For at gennemføre en registrering skal Skibsregistret modtage følgende

Du kan finde de relevante blanketter på siden Blanketter

Brugt skib – nyoptagelse eller genoptagelse

 

Fartøjsfortegnelsen

 • Fælles anmeldelsesskema - erhvervsskibe til dansk flag (kopi)
 • Registreringsanmeldelse for skib - Blanket S 8 (elektronisk eller original)
 • Registreringsanmeldelse for rederi - Blanket R (vælg korrekt R-Blanket alt efter rederitype) (elektronisk eller original)
 • Skøde (original)
 • Målebrev (kopi)
 • Udslettelsesattest eller ikke registreringsattest (original)
 • Dokumentation for tidligere, danske ejere (original)

Skibsregistret

 • Fælles anmeldelsesskema - erhvervsskibe til dansk flag (kopi)
 • Registreringsanmeldelse for skib - Blanket S 1 (elektronisk eller original)
 • Registreringsanmeldelse for rederi - Blanket R (vælg korrekt R-Blanket alt efter rederitype) (elektronisk eller original)
 • Skøde (original)
 • Målebrev (kopi)
 • Udslettelsesattest eller ikke registreringsattest (original)
 • Dokumentation for tidligere, danske ejere (original)

Nybygget skib – nyoptagelse

 

Fartøjsfortegnelsen

 • Fælles anmeldelsesskema - erhvervsskibe til dansk flag (kopi)
 • Registreringsanmeldelse for skib - Blanket S 8 (elektronisk eller original)
 • Registreringsanmeldelse for rederi - Blanket R (vælg korrekt R-Blanket alt efter rederitype) (elektronisk eller original)
 • Bilbrev (original)
 • Målebrev (kopi)
 • Udslettelsesattest eller ikke registreringsattest (original)

Skibsregistret

 • Fælles anmeldelsesskema - erhvervsskibe til dansk flag (kopi)
 • Registreringsanmeldelse for skib - Blanket S 1 (elektronisk eller original)
 • Registreringsanmeldelse for rederi -Blanket R (vælg korrekt R-Blanket alt efter rederitype) (elektronisk eller original)
 • Bilbrev (original)
 • Målebrev (kopi)
 • Udslettelsesattest eller ikke registreringsattest (original)

Brugt skib, som allerede er registreret

 

Gælder både Fartøjsfortegnelsen og Skibsregistret:

 • Skibsskøde (original)
 • Blanket R (vælg korrekt R-Blanket alt efter rederitype) (elektronisk eller original)

 

Indsend elektronisk via virk.dk

Bemærk, at alle de blanketter, som kan indsendes elektronisk, skal udfyldes elektronisk og underskrives med NemID af den eller de personer, som kan underskrive på vegne af skibets ejer.

Blanketterne sendes via virk.dk. til Skibsregistret.

En elektronisk blanket er først modtaget i Skibsregistret, når afsender modtager en bekræftelsesmail med et journalnummer; journalnumrene starter altid med det aktuelle årstal og seks øvrige cifre – i alt 10 tal – fx 2018000132.

Dokumenter, som skal indsendes i original, skal sendes med originale underskrifter fra den eller de personer, som kan underskrive på vegne af ejeren. Tydeliggør altid alle underskrifter (med blokbogstaver eller maskinskrift), så man kan læse, hvem der har skrevet under. Ægtefæller og samboende kan ikke være vitterlighedsvidner for hinanden. Ligeledes er det afgørende at skrive den fuldstændige adresse (med blokbogstaver eller maskinskrift).

Udfyld altid formularerne omhyggeligt og fuldstændigt - se mere under dokumentkrav

Er du i tvivl om hvorvidt dokumenterne er udfyldt korrekt kan du kontakte Skibsregistret på telefon: + 45 72 19 60 00 eller e-mail: srg@dma.dk

Skibsregistrets gennemførelse af registrering af et skib eller ejerskifte af et skib

Når Skibsregistret modtager dokumenter om stiftelse af rettigheder – skøder, pantedokumenter, S- eller R- anmeldelse, får dokumentet et dagbogsnummer.

Jo tidligere et dokument får dagbogsnummer, jo tidligere indtræder den beskyttelse af rettigheder, som registreringen indebærer.

For skibe med hjemsted i Grønland kan alle ikke-elektroniske dokumenter sendes til Skibsregistret på mail, med overskriften ”anmeldelse til dagbog” med den virkning, at der tildeles dagbogsnummer på baggrund af e-mailen, hvorved der opnås en tidligere dagbogsdato.