Om de danske skibsregistre

Skibsregistret (DAS)

Her kan alle danske erhvervsskibe med en BT på 5 eller mere optages. Endvidere optages fritidsfartøjer og husbåde, som bruges til privat beboelse, når de har en BT på 20 eller mere.

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Her kan optages handelsskibe (ikke fiskeskibe), som har en BT på 20 eller mere. Skibe, der registreres i DIS må ikke transportere passagerer mellem danske havne, med mindre der er tale om fart til og fra havanlæg.

 

Fartøjsfortegnelsen (FTJ)

Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mellem 5 og 20 kan enten optages her eller i DAS. Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 5 kan kun optages her.

Bareboat-registret

Handelsskibe , som er registreret i et udenlandsk register, og ikke er dansk ejet kan bareboat-registreres i DAS eller DIS. Skibe i de danske registre kan desuden blive bareboat registreret under visse udenlandske flag.

Skibsbygningsregistret

Her kan optages alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere.

Fritidsfartøjer

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 kan ikke registreres i Skibsregistret.

Læs mere om fritidsfartøjer med en BT under 20.

Kontakt

Skibsregistret