Fritidsfartøjer under 20 bruttotonnage

Siden 1. marts 2018 har fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 ikke længere kunnet registreres i Skibsregistret. Pant og andre rettigheder må fremover tinglyses i Personbogen efter de almindelige regler om pant i løsøre.

Er dit fritidsfartøj under 20 bruttotonnage og var det allerede registreret i Skibsregistret inden 1. marts 2018, bliver skibet slettet fra registret, når samtlige pantehæftelser og andre rettigheder er slettet af skibet.

Nationalitetsbevis

Fritidsfartøjer under 20 BT, som derfor ikke kan registreres, kan ikke få udstedt et nationalitetsbevis fra Søfartsstyrelsen. Da ejere af fritidsfartøjer kan få brug for at dokumentere det for myndigheder udenfor Danmark, kan du i stedet vise Skibsregistrets brev 'To whom it may concern'.

Desuden kan private fritidssejlerorganisationer selv udstede 'nationalitetsbevis' til deres medlemmer. Dette kan være forbundet med et gebyr.

Kontakt

Skibsregistret