I medfør af § 17, stk. 5, og § 24 i lov om sik- kerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af

26. juli 2002 og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs samt anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs og efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økono- mi- og erhvervsministeren, fastsættes:

1

Vivamus elementum semper nisi

§ 1. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved indtægts- dækket virksomhed anvendes af Søfartsstyrel- sen i følgende tilfælde:

1) På områder, hvor klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner er autoriseret til at foretage syn, undersøgelser eller lignende på Søfartsstyrelsens vegne, 

men hvor Søfartsstyrelsen anmodes om at ud- føre arbejdet.

1)  Ved ikke lovpligtige syn, som efter anmod- ning foretages på danske eller udenlandske skibe.

2)  Såfremt et skib, hvorpå Søfartsstyrelsen helt eller delvist har foretaget et første syn, før skibet sættes i fart, mod forventning ikke op- tages i et af de danske registre.

 

3)  Ved syn, som foretages af Søfartsstyrelsen, fordi der er givet fritagelse fra krav om klas- ning.

 

§ 2. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved gebyrbe- regning anvendes af Søfartsstyrelsen i følgende tilfælde:

1)   Ved syn af fiskeskibe, hvor:

a)   Søfartsstyrelsen foretager første syn i ud- landet eller på Færøerne, før skibet sættes i fart, samt andre syn, der efter anmodning foretages i udlandet eller på Færøerne.

 

 

b)  Det aftalte syn, ikke har kunnet påbegyn- des, må afbrydes eller ikke har kunnet af- sluttes inden for en af økonomi- og er- hvervsministeren fastsat normtid på grund af værftets, rederiets eller disses repræsen- tanters forhold.

 

c)   Synet efter anmodning foretages uden for sædvanlig arbejdstid.

 

2)  Ved Søfartsstyrelsens syn på andre skibe end fiskeskibe, som er foreskrevet i medfør af lo- ven, og som ikke er omfattet af bestemmel- serne om indtægtsdækket virksomhed.

 

3)  Ved arbejde som foretages i forbindelse med godkendelse af skibsudstyr og fartøjer.

 

4)  Når der ved havnestatskontrol af et uden- landsk skib er konstateret fejl, der gør tilba- geholdelse af skibet berettiget.

 

2

Phasellus volutpat metus eget

Phasellus dolor. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. In ut quam vitae odio lacinia tincidunt. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Vestibulum fringilla pede sit amet augue.

Nullam tincidunt adipiscing enim.

  • Curabitur nisi. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing.
  • Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Sed a libero.

Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Morbi vestibulum volutpat enim. Etiam iaculis nunc ac metus. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Fusce a quam.

3

Phasellus volutpat metus eget

Phasellus dolor. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. In ut quam vitae odio lacinia tincidunt. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Vestibulum fringilla pede sit amet augue.

Nullam tincidunt adipiscing enim.

  • Curabitur nisi. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing.
  • Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Sed a libero.

Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Morbi vestibulum volutpat enim. Etiam iaculis nunc ac metus. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Fusce a quam.