Maritim omstillingspulje

Med den maritime omstillingspulje udmøntes 100 mio. kr. til danske maritime virksomheder for at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for det danske maritime erhverv.

Søfartsstyrelsen åbnede d. 3. oktober 2022 en omstillingspulje for danske virksomheder i den maritime sektor (ekskl. Fiskerisektoren). Her kunne maritime virksomheder, der har tabt omsætning som følge af Brexit, søge om kompensation på op til 250.000 kr. Puljen var åben frem til d. 15. november.

Ved denne pulje kan maritime virksomheder søge op til 50 pct. af dets omsætningstab, dog udbetales der maksimalt 250.000,00 kr. og minimum 20.000,00 kr. Vilkår og krav for at modtage kompensation fremgår af bekendtgørelsen for puljen og vejledningen til ansøgningen, der kan tilgås længere nede på denne side. 

 

Første ansøgningsrunde er nu lukket. Anden ansøgningsrunde åbner i sommeren 2023.

 

Puljen er på 100 mio. kr. og forventes fordelt over to runder: én i efteråret 2022 og én i sommeren 2023. Midlerne stammer fra EU.

Den maritime omstillingspulje blev vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget d. 13. januar 2022 sammen med øvrige puljer, der skal støtte danske virksomheder med at omstille sig til nye markeder og med at håndtere de udfordringer, som Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) har medført. Du kan læse mere om de andre puljerne længere nede på siden.

 

Baggrund for den maritime omstillingspulje

I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU blev Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om en Brexit-kompensation, der skal kompensere danske virksomheder for omkostninger som konsekvens af Brexit.

Dansk skibsfart eksporterer årligt for ca. 12 mia. kr. til Storbritannien og er et vigtigt marked for danske rederier. Desuden har både offshore virksomheder, producenter af maritimt udstyr og serviceudbydere inden for det maritime område betydelige aktiviteter i Storbritannien.

Storbritanniens beslutning om at forlade det indre marked har haft konsekvenser for de danske maritime virksomheder, der har skulle håndtere en lang række udfordringer som følger af Storbritanniens udtræden af EU. For at afbøde de negative konsekvenser af Brexit og understøtte de maritime virksomheder i omstilling til nye markeder blev Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om, at oprette en maritim omstillingspulje under Brexit-tilpasningsreserven.

 

Den politiske aftale

Den politiske aftale for udmøntning af Brexit-tilpasningsreserven til dansk erhvervsliv blev indgået d. 13. januar 2022 mellem Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Med aftalen blev den maritime omstillingspulje til erhverv og organisationer oprettet, hvor der samlet er afsat 100 mio. kr. til de maritime erhverv i 2022 og 2023.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om den maritime omstillingspulje.

 

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik