Maritim omstillingspulje

Med den maritime omstillingspulje udmøntes 100 mio. kr. til danske maritime virksomheder for at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for det danske maritime erhverv.

Baggrund for den maritime omstillingspulje

I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU blev Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om en Brexit-kompensation, der skal kompensere danske virksomheder for omkostninger som konsekvens af Brexit.

Dansk skibsfart eksporterer årligt for ca. 12 mia. kr. til Storbritannien og er et vigtigt marked for danske rederier. Desuden har både offshore virksomheder, producenter af maritimt udstyr og serviceudbydere inden for det maritime område betydelige aktiviteter i Storbritannien.

Storbritanniens beslutning om at forlade det indre marked har haft konsekvenser for de danske maritime virksomheder, der har skulle håndtere en lang række udfordringer som følger af Storbritanniens udtræden af EU. For at afbøde de negative konsekvenser af Brexit og understøtte de maritime virksomheder i omstilling til nye markeder blev Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om, at oprette en maritim omstillingspulje under Brexit-tilpasningsreserven.

Den politiske aftale

Den politiske aftale for udmøntning af Brexit-tilpasningsreserven til dansk erhvervsliv blev indgået d. 13. januar 2022 mellem Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Med aftalen blev den maritime omstillingspulje til erhverv og organisationer oprettet, hvor der samlet er afsat 100 mio. kr. til de maritime erhverv i 2022 og 2023.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om den maritime omstillingspulje.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik