Events

Søfartsstyrelsen arbejder sammen med blandt andet Invest in Denmark for at tiltrække udenlandske maritime virksomheder til den danske maritime klynge og med State of Green for at styrke efterspørgslen efter danske maritime transportydelser, produkter og services, herunder grønne maritime løsninger. Søfartsstyrelsen arbejder desuden for at fastholde og styrke Danmarks position og anseelse i internationale søfartskredse.

Danmarks første havplan

Forslaget til havplanen er sendt i offentlig høring. I høringsperioden afholdes et orienteringsmøde torsdag den 29. april 2021.

Orienteringsmøde om havplanen

Danish Maritime Days

Danish Maritime Days er tre dage spækket med maritime arrangementer.

Danish Maritime Days

European Shipping Week

European Shipping Week er en uge med events og netværksmøder i Bruxelles.

European Shipping Week