Gældende sanktioner

På det maritime område er danske personer og virksomheder i øjeblikket underlagt følgende gældende sanktioner

For øvrig information om gældende sanktioner henvises til Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet.