Regler

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret samt skibsregistrering.