Servicemeddelelse

Omstillingen på tlf. 72 19 60 00 er lukket fredag d. 2. december. Der vil være en telefonsvarer, der henviser til vagtnummeret i tilfælde af søulykker, arbejdsskader og andre hastesager. Find alle styrelsens numre her

Tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater

Det er tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater hos Søfartsstyrelsen. Certifikaterne skal fornys en gang om året, når de bagvedliggende forsikringer udløber.

Læs mere

Aktuelle emner

Maritim omstillingspulje

Med den maritime omstillingspulje udmøntes 100 mio. kr. til danske maritime virksomheder for at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for det danske maritime erhverv.

Læs mere om den maritime omstillingspulje

DMA Regulatory Future Lab

Ny teknologi udvikler sig hurtigere end reguleringen kan følge med, hvilket er en barriere for first movers. For at nedbryde barriererne har vi etableret DMA Future Lab.

DMA Future Lab

Zero-Emission Shipping Mission

Danmark, USA og Norge har lanceret et nyt internationalt samarbejde om grøn skibsfart.

Læs mere om Zero-Emission Shipping Mission

Aktuelt emne

Nautisk information

Find aktuelle navigationsadvarsler og sejladsforbudszoner i vores kort med Efterretninger for Søfarende (EfS).

Læs mere