DMA Regulatory Future Lab

Klima og digitaliseringen kalder på nye måder at tænke på. Ny teknologi udvikler sig ofte hurtigere end reguleringen kan følge med, hvilket er en barriere for first movers. For at nedbryde barriererne etablerer Søfartsstyrelsen nu DMA Regulatory Future Lab.

DMA Future Lab

Aktuelle emner

Zero-Emission Shipping Mission

Danmark, USA og Norge har lanceret et nyt internationalt samarbejde om grøn skibsfart.

Læs mere om Zero-Emission Shipping Mission

My Maritime

Med vores nye app har du som søfarende alle dine beviser på hånden, og du kan nemt registrere og dokumentere din fartstid.

Selvbetjening

Tilbagebetaling af gebyrer

En række gebyrer har været sat for højt. Derfor kan du nu søge om delvis tilbagebetaling.

Tilbagebetaling af gebyrer

Aktuelt emne

Havplan

Søfartsstyrelsen har ansvaret for etableringen af Danmarks første havplan.

Havplan