Sikkerhed til søs

Søfartsstyrelsen arbejder for sikkerheden til søs. Vi varetager en lang række opgaver inden for farvandsafmærkning og regulering af områder, der er væsentlige for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Arktis

Flere og flere krydstogtskibe sejler i de grønlandske farvande som følge af den øgede interesse for oplevelsesturisme i Grønland. Omkring 40 krydstogtskibe lægger nu årligt turen forbi grønlandske farvande.

Arktis

Cyber- og Informationssikkerhedsenhed

Sikkerheden om bord i danske skibe samt i danske farvande må ikke kompromitteres som følge af cyberangreb.

Søfartens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed

Erhvervsdykning

Under erhvervsdykning finder du information om dykkeruddannelser og godkendte dykkerskoler. Herudover finder du krav til dykkermateriel inshore og offshore. 

Dykkeruddannelse
Dykning i Grønland
Dykkerloven og krav
Inshore
Lægeundersøgelse af dykkere
Offshore

Sejladsinformation

​Det er vigtigt, at du som søfarende holder dig orienteret om sejladsmæssige forhold til søs. Gennem de akutte navigationsadvarsler og Efterretninger for Søfarende får du vigtige oplysninger, der kan hjælpe dig på vej under din sejlads.

Nautisk information
AIS-data
Download data
IMO godkendte rutesystemer
Ruter Kattegat og Skagerrak

Sejladssikkerhed

Søfartsstyrelsen sætter sejladssikkerheden i danske og grønlandske farvande i højsædet. Du finder her en lang række informationer om de forholdsregler, som du skal være opmærksom på, hvis du skal foretage dig noget, som kan påvirke sejladssikkerheden til søs.

Afmærkning af farvande
Lodstilsyn
e-Navigation
Entreprenøropgaver til søs
Fritagelse fra meldepligt

Sikkerhed for passagerer

​​​​Som passager på sørejser har du rettigheder. ​Transportører, der udfører erhvervsmæssig passagertransport med et skib, har pligt til at tegne forsikring for transportørens ansvar for passagerer og deres bagage.

Forsikring for passagerer
Rettigheder for passagerer

Skibssikkerhed

Skibssikkerhed omfatter sikkerheden om bord herunder sikkerheden for besætningsmedlemmerne. Skibssikkerhed er et af Søfartsstyrelsens overordnede fokusområder, og vi har særligt fokus på maritim arbejdsmiljøregulering.

Arbejdsmiljø
Batteri, LNG og olie
Containere
Modtagelse af HNS
Pirateri
Transport af farligt gods