Dispensation til besætningsfastsættelse

​​Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder give dispensation fra krav om bevis i en specifik stilling om bord.

Dispensationen gives dog kun for en enkelt rejse eller for et bestemt tidsrum af ikke over seks måneder.

Rederiet skal udfylde nedenstående formular og sende til Søfartsstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor dispensationen ønskes, samt en redegørelse for, hvorledes man mener fortsat at kunne opretholde den nødvendige sikkerhed om bord.

Søg om dispensation til besætningsfastsættelse

Hvis du logger ind, når du ansøger, får du mulighed for at gemme din ansøgning undervejs og fremfinde den senere.

Søg om dispensation til besætningsfastsættelse

Sagsmappe (indeholder gemte blanketter, der ikke er indsendt)

Kontakt

Sikre skibe