FAQ for skoler og institutioner

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med sejlads for skoler og institutioner.

Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Søfartsstyrelsen lavet en uddannelse målrettet førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Læs mere om det på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside

Som skole og institution, der medtager fx elever eller beboere på en sejlads, skal der være en sikkerhedsinstruks. I skal enten selv lave den eller sikre, at den findes og have kendskab til indholdet.

Med andre ord, så skal I selv lave sikkerhedsinstruksen, hvis I har ejerskabet til sejladsen. I har ejerskab til sejladsen, hvis I arrangerer og står for sikkerheden for sejladsen med fartøjerne. Det er derfor ikke afgørende om I ejer fartøjet.

Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at denne sker inden for rammerne af "godt sømandskab". Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave.

Daglig og åben kommunikation mellem ledelse, elever, forældre og kollegaer er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Det er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad "godt sømandskab" er.

Nej, Søfartsstyrelsen godkender ikke sikkerhedsinstruksen.

Det er den, der har ejerskabet til sejladsen, der har ansvaret for, at der findes en sikkerhedsinstruks og at indholdet er fyldestgørende.

Skolen skal lave en sikkerhedsinstruks for sejladsen – og den skal laves af personer, der kendskab til sejlads i kanoer. Dernæst skal alle, der skal med på turen, have kendskab til indholdet.

Det er skolens ansvar, at alle kommer hjem i god behold.