Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver

Beviser og certifikater Fritid Uddannelse Regler og love Sikkerhed

Som fritidssejler, sejlerskole eller prøveafholder skal du kontakte en godkendt udbyder for at arrangere afholdelse af en fritidssejlerprøve til opnåelse af et fritidssejlerbevis. For at få udstedt et fritidssejlerbevis skal du have gennemført en prøve, som lever op til Søfartsstyrelsens krav.

Godkendte udbydere bemyndiger og tildeler censorer til afvikling af fritidssejlerprøver. Derfor er det de godkendte udbydere, du skal kontakte, hvis du ønsker at aflægge eller afholde en fritidssejlerprøve.

De godkendte udbydere indberetter beståede fritidssejlerprøver til Søfartsstyrelsen.
Vi har derfor informationer om dine prøver som fritidssejler. Du kan derfor se alle dine informationer på vores selvbetjening for søfarende, hvor der skal logges ind med MitID/NemID.

Dine fritidssejlerbeviser og -prøver finder du under fanen "Beviser", hvor de ligger helt nederst på siden.
Vær opmærksom på, at fritidssejlerbeviser udstedt af godkendte udbydere, ikke vises.

Du kan også se informationerne i vores app, My Maritime.

Log på selvbetjening for søfarende

​Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Det er de godkendte udbydere, der udsteder de fleste typer fritidssejlerbeviser under bemyndigelse af Søfartsstyrelsen. Dette vil også fremgå af det udstedte bevis.

På nuværende tidspunkt udsteder godkendte udbydere vandscooterbevis, speedbådsbevis, duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere og SRC-certifikat​.

Sønæringsbeviserne Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere og Yachtskipper af 3. og 1. grad, udstedes af Søfartsstyrelsen.

​​​​​Godkendte udbydere

De godkendte udbydere kan blive godkendt til at afvikle prøver til alle typer fritidssejlerbeviser. 

Alle bestillinger af censorer til afholdelse af fritidssejlerprøver skal rettes til de godkendte udbydere.

Du vil kunne se, hvem der er godkendt af Søfartsstyrelsen i skemaet herunder.

Godkendte udbydere Godkendelsen omfatter
Board:Up North
 • Vandscooterbevis
Danish Yacht Union
 • Vandscooterbevis
 • Speedbådsbevis
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad

Fritidssejlernes Kompetence Center

 • Vandscooterbevis
 • Speedbådsbevis
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
 • SRC-certifikat
Dansk Sejlunion
 • Speedbådsbevis
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
 • SRC-certifikat
 • SRC-certifikat - online prøve
Duelighedsklubben
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere - online teoriprøve
 • SRC-certifikat
 • SRC-certifikat - online prøve