Kanalbevis

Kanalbeviset kræves på de europæiske floder og kanaler.

Der gælder særlige regler for sejlads på indre vandveje, floder og kanaler. Disse regler er fastlagt af CEVNI-landene, bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.

CEVNI-landene har pålagt fartøjer fra udlandet at følge reglerne for sejlads på indre vandveje. Reglerne omfatter bl.a. særlige vigepligtsforhold og farvandsafmærkninger. Der er også krav om, at føreren skal have gennemført sejladsundervisning og erhvervet kanalbeviset.

Danske sejlere, der allerede har erhvervet et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere, kan gennemføre et tillægskursus og gå op til prøve i CEVNI-reglerne og herefter få udstedt et kanalbevis.

​​Tillægskursus i CEVNI-reglerne

Dette tillægskursus udbydes af flere sejlorganisationer i Danmark, f.eks. Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, Foreningen til langturssejladsens fremme og/eller Dansk Yachtskipper Forening.

Du skal derfor rette henvendelse til sejlorganisationerne, såfremt du ønsker at tage dette kursus, eller høre mere om Kanalbevis

​​Kanalbevis

Kanalbeviset gælder for fartøjer op til 15 meter.​ Der gælder særlige regler for lystfartøjer over 15 meter. Desuden gælder der supplerende regler for sejlads på de store floder som Rhinen, Donau, Rhone. Hvis du skal sejle på de europæiske indre vandveje, bør du orientere dig om de lokale regler.​

Hvad er CEVNI?

​En række europæiske lande med et net af indre vandveje har tiltrådt den såkaldte CEVNI-forordning. Ordningen er udarbejdet af FN's økonomiske komitè for Europa. CEVNI står for "Code Europèen des Voies de la Navigation Intèrieure", som betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje.

Kontakt

Søfartsstyrelsen