Fokus på autonome skibe

I november 2017 blev der i København afholdt en international konference "Zooming in on autonomous ships".

Fakta om autonome skibe

Autonome skibe er som udgangspunkt ikke det samme som ubemandede skibe.

Det er skibe som er udstyret med nogle teknologier, som kan gøre sejladsen mere sikker og pålidelig og optimere logistik, operationer osv.

Nye teknologier på skibe har været kendt i årtier, men på grund af den omsiggribende digitalisering, hvor vi bl.a. ser data i mængder og hastigheder, som aldrig tidligere er set i historien, går udviklingen nu meget stærkt, og avancerede teknologier kan udvikles.

Testaktiviteter i Danmark

Søfartsstyrelsen oplever stor interesse for at gennemføre testaktiviteter flere steder i landet. Flertallet af projekterne er i øjeblikket i en udviklingsfase.

Se eksempler på igangværende testaktiviteter i de danske farvande.

Kontakt

Maritim regulering og jura