Lastskibe over 500 BT

De fleste danske særkrav er væk, og det gør det væsentligt nemmere at registrere et skib under dansk flag. Stadig flere rederier vælger at gøre det, og det giver dem adgang til en række serviceydelser, som Søfartsstyrelsen tilbyder.

Vi kan for eksempel tilbyde jeres rederi at tage del i vores Point of Contact-ordning. Via ordningen bliver jeres rederi sat i kontakt med et fast team af skibsinspektører, som har en dyb viden om jeres rederisegment og dets særlige behov. POC-teamet vil altid følge op og vende tilbage til jer. Deltagelse i ordningen er selvfølgelig helt frivilligt.

Point of Contact-ordning

Hvis I overvejer at sejle under dansk flag, kan vi også tilbyde et gratis, uforpligtende møde, hvor vi besvarer eventuelle spørgsmål. Mødet kan finde sted på et af vores kontorer, telefonisk eller som en videokonference, alt efter hvad der passer jer bedst.

Første gang I kontakter Søfartsstyrelsen, vil der blive udpeget en skibsinspektør som rederiets kontaktperson – det vil sige det direkte link mellem rederiet og Søfartsstyrelsen. Vi er af den overbevisning, at det vil gøre processen smidigere og give en bedre oplevelse af flagskifteforløbet.

Indflagningspakker

Vi har udarbejdet to indflagningspakker; én rettet mod skibsværfter og en anden rettet mod rederier. Pakkerne indeholder oplysninger om, hvordan I skifter til dansk flag eller bygger til dansk flag.

Indflagningspakke for lastskibe over 500 BT til rederier (engelsk)

Indflagningspakke for lastskibe over 500 BT til skibsværfter (engelsk)

Danske regler ligner de internationale

Alle lovpligtige områder (SOLAS, MARPOL, MLC, lastelinje, skibsmåling osv.) er uddelegeret til klassifikationsselskaberne. Rederen skal bede skibets klassifikationsselskab om at udføre et "flag­skiftesyn" og udstede nye, danske, internationale certifikater i overensstemmelse med IACS's procedurer for flagskifte, IMO-resolution A. 1120(30) og den danske klasseaftale.

Hvad angår eventuelle danske nationale regler i tillæg til bestemmelserne i SOLAS-konventionen, vil Søfartsstyrelsen identificere de områder, der kræver modificeringer, og koordinere dette med klassifikationsselskabet. I skal selv bemyndige skibets klassifikationsselskab til at give Søfartsstyrelsen oplysninger om skibets synshistorik.

Skibe, der skifter til dansk flag, skal opfylde de relevante regler og forskrifter, der var gældende, da skibet blev bygget. De skal desuden leve op til de regler, der er kommet, siden de blev bygget.

De fleste regler og klasseaftalen kan downloades fra Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om regler

Klassifikationsselskaber