Rammevilkår

Skibsfart er i særlig grad et globaliseret erhverv, og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for at sikre fortsat vækst i den danske handelsflåde.

Danske skibe sejler over hele verden, og danske rederier er i konkurrence med rederier fra alle dele af verden. Skibsfarten er i særlig grad et globaliseret erhverv, og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for at sikre skibe under dansk flag og fortsat vækst i den danske handelsflåde.

Skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) har adgang til særlige økonomiske rammevilkår i form af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen.

Derudover tilbyder Danmark en række generelle rammevilkår i form af blandt andet en serviceorienteret offentlig administration, adgang til kompetent arbejdskraft og et kvalitetsflag.

Økonomiske rammevilkår

For at sikre den danske handelsflådes internationale konkurrenceevne har skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) adgang til særlige økonomiske rammevilkår.

Økonomiske rammevilkår

Generelle rammevilkår

Det skal være så enkelt som muligt at drive maritim virksomhed i Danmark. Søfartsstyrelsen har derfor også fokus på generelle rammevilkår for de maritime erhverv.

Generelle rammevilkår