Cyber- og informationssikkerhed

Skib under bro

Søfartssektorens cyber- og informationssikkerhedsudfordringer vil indgå som en integreret del af Søfartsstyrelsens arbejde med maritim sikkerhed.

Søfartsstyrelsens strategiske målsætning med delstrategien for cyber- og informationssikkerhed er at:

Sikkerheden om bord i danske skibe samt i danske farvande må ikke kompromitteres som følge af cyberangreb.

Læs hele strategien

Søfartsstyrelsen har etableret Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed, til at sikre, at strategiens initiativer udføres.

Enheden skal på baggrund af aktuelle trusselsvurderinger og gennem et indgående kendskab til søfartssektoren (aktører, tjenester og infrastruktur) rådgive og fungere som et samlende kommunikationspunkt vedr. cyber- og Informationssikkerhed for hele søfartssektoren. Samt have en intern ekspertfunktion vedr. cyber- og informationssikkerhed i Søfartsstyrelsen.

De primære opgaver i denne forbindelse vil være at formidle, efterspørge, skabe og validere IT-sikkerhedsrelateret information mellem søfartssektorens aktører.

Andre opgaver vil fx være koordination og gennemførelse af faglige workshops og konferencer, relateret til specifikke IT-sikkerhedsproblemstillinger i søfartssektoren.

Der vil blive udarbejdet en handlingsplan for de konkrete indsatser, som skal gennemføres i tæt samarbejde med sektoren, fx om kompetenceudvikling, håndhævelse, regulering, leverandørstyring og informationsindsatser.

Erhvervsstyrelsens portal for indberetninger af sikkerhedshændelser

Erhvervsstyrelsens portal for indberetninger af sikkerhedshændelser skal anvendes, jf. NIS-direktivet og den frivillige indberetningsordning.

Indberet på virk.dk

Det betyder, at it-sikkerhedshændelser, som har negative konsekvenser for danske skibes sikkerhed og sejlads, skal indberettes på denne portal så hurtigt som muligt.

Kravet gælder kun for rederier for skibe, der er omfattet af ISM-koden, samt operatører af maritime tjenester, som er udpeget efter bekendtgørelsen om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerheds og deres sejlads.

Find bekendtgørelsen her.

Andre typer af hændelser kan også indberettes på frivillig basis.

Indberetninger på virk.dk kræver NemID, og indberetningen tilgår både søfartens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed samt til Center for Cybersikkerhed.

Ved spørgsmål eller hjælp til indberetning af it-sikkerhedshændelser kan Søfartsstyrelsen kontaktes på sfs-dcis@dma.dk.

Yderligere hjælp til indberetning af it-sikkerhedshændelser kan findes her

Kontakt

Søfartens Cyber- og Informationssikkerheds-enhed

Kontakt

Center for Cybersikkerhed