Søfarende & bemanding

Her finder du relevant information til dig, der er søfarende. Det drejer sig om uddannelser, beviser, fartstid og ansættelsesforhold. Desuden finder du information, der knytter sig mere generelt til besætning.

Ansættelsesforhold (MLC)

Her kan søfarende og fiskere få et overblik over, hvilke regler som regulerer deres ansættelsesforhold om bord på skibet, samt hvis de går i land.

Ansættelsesforhold
Dokumentation af fartstid
FAQ om ansættelse
Klag over arbejds- og levevilkår
Sygesikring, syge- og barselsdagpenge
Udenlandske søfarende på danske skibe

Besætningsfastsættelse

Et skib kræver et vis antal besætningsmedlemmer om bord. Det er Søfartsstyrelsen, der som myndighed er ansvarlig for at fastsætte antallet og udstede de såkaldte besætningsfastsættelser.

Dispensation til besætningsfastsættelse
Fiskeskibe
Forkort sejlads

Feriemidler

Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste om bord på danske skibe, kan søge om de uhævede feriemidler.

Feriemidler

Læge og helbred

Når man er omringet af vand, og fastlandets lægehjælp er langt væk, er det ekstra vigtigt at have et godt helbred. Derfor er det obligatorisk for alle søfarende at gennemgå regelmæssige læge- og sundhedstjek.

Læge og helbred
Søfartslæger
Lægebekendtgørelsen til opslag
Statistik for lægeundersøgelser

Maritime uddannelser

Når du vil dygtiggøre dig gennem kurser og uddannelser, er det vigtigt at vide, hvor du skal henvende dig. Ansvaret for de maritime uddannelser og kurser er fordelt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Søfartsstyrelsen.

Maritime uddannelser
Skole og kursusplaner
Uddannelsesplaner

Sygdomsbehandler

Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) afholder kurser for sygdomsbehandlere til den danske handels- og fiskerflåde. CMS yder service til alle dansk-indflagede skibe på det maritime-medicinske område.​​

Beskrivelse af kursuscenter
Alternativlisten, medicin
Download medicinkister
FAQ for sygdomsbehandlere
Godkendte lægebøger
Kurser til sygdomsbehandlere
Lovkrav til sygdomsbehandlere
Radio Medical optegnelse
Vejledning og procedurer til sygdomsbehandlere

 

Søfartsbog og beviser

Som søfarende er der en række beviser og uddannelser, du skal have på plads. Herunder finder du blandt andet informationer om, hvordan du ansøger om en søfartsbog, hvordan du kan erhverve dig et kvalifikationsbevis og hvor og hvornår du kan deltage i kurser om sygdomsbehandling. ​

Er du nyuddannet?
Sønæringsbevis
Generhvervelse af bevis
Fiskere
Søfartsbog
Radiobevis
Fartstid
Kvalifikationsbevis
Genopfriskning af kvalifikationer
Anerkendelsesbevis
Uddannelse og fartstid fra Søværnet
Verificér STCW-bevis
Søfarende på danske skibe
Digitale beviser