Vækst i Det Blå Danmark

Søfartsstyrelsen arbejder løbende med forskellige vækstindsatser, der skal understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Samlet set står danske maritime virksomheder for ca. en fjerdedel af Danmarks eksport, og en stor del af beskæftigelsen i Danmark er direkte eller indirekte afledt af Det Blå Danmark. 

Søfartsstyrelsen arbejder tæt sammen med erhvervet for at understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark. Det indebærer blandt andet et løbende fokus på rammebetingelserne for skibsfarten og på nye erhvervsmuligheder for de maritime erhverv. Det kan fx være inden for maritime specialsegmenter i offshorebranchen, i Arktis eller grønne løsninger til skibsfarten.

Vækstplan for Det Blå Danmark 2018

Vækstplanen for Det Blå Danmark er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark.

Vækstplan for Det Blå Danmark 2018

Vækstteamet for Det Blå Danmark 2016

Vækstteamet kom med deres anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin maritime styrkeposition frem mod 2025.

Vækstteamet for Det Blå Danmark 2016