Godkendte lægebøger

Godkendte lægebøger

 • Lægebog for Søfarende, 2016, Søfartens Arbejdsmiljøråd
 • Søfartsstyrelsens Lægebog, 1996, Iver C. Weilbach & Co. A/S

Der skal være en lægebog, som er godkendt af Søfartsstyrelsen, om bord på følgende skibe:

 • Skibe, der skal have lægemidler og medicinsk udstyr i kategori A.:
  • Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet, og som kan sejle på langfart. Passagerskibe, der har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer, og som er i fart af over fire timer i søen.
 • Skibe, der skal have lægemidler og medicinsk udstyr i kategori B:
  • Skibe, som sejler ud for EU-landenes og Norges kyster i en afstand af mindre end 150 sømil fra den nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr.
 • Skibe, der skal have lægemidler og medicins udstyr i kategori C med suppleringstype P:
  • Passagerskibe, der anvendes til sejlads i havområde A1 i en afstand af ikke over 25 sømil fra EU/EØS-landenes kyster, og som har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer, og som går i en fart af over en halv times varighed i søen.

Brugen af andre lægebøger vil kræve en godkendelse. Ansøgning om godkendelse kan indsendes til Søfartsstyrelsen i forbindelse med udgivelse og salg til danske skibe, men Søfartsstyrelsens vil også i forbindelse med indflagning af skibe til dansk flag kunne give en godkendelse til en lægebog, der ønskes benyttet på et eller flere nærmere angivne skibe.

For at en lægebog kan godkendes skal følgende kriterier opfyldes:

 • Lægebogen skal indeholde en beskrivelse af sygdomsbehandling i overensstemmelse med gældende internationale standarder og vejledninger (IMO/WHO), herunder hvad der fagligt er dækket af WHO’s International medical guide for ships: including the ship's medicine chest.
 • Lægebogen skal indeholde en vejledning til de almindelige kliniske procedurer og førstehjælp i overensstemmelse med aktuel praksis på de danske kurser for sygdomsbehandlere.
 • Lægebogen skal indeholde en vejledning i anvendelsen af Radio Medical, føring af RM-optegnelserne og en beskrivelse af sygdomsbehandlerens rolle. Vejledninger og beskrivelser skal være i overensstemmelse med aktuel praksis på Radio Medical Danmark.
 • Lægebogen skal tage afsæt i og henvise til det aktuelle indhold af de lægemidler og medicinsk udstyr, der skal være om bord på danske skibe.
 • Lægebogen skal udgives på både dansk og engelsk.

Lægebogens udgiver skal have en proces til sikring af, at lægebogen til stadighed er lægefagligt opdateret, og at henvisningerne til medicinkisten og RM-optegnelserne er opdaterede.

På skibe, hvor der er ikke-dansktalende søfarende ombord, skal der være en engelsk lægebog.

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe