IMO Council

Danmark genopstiller til Rådet i FN's Søfartsorganisation (IMO Council) for perioden 2022-2023. Valget finder sted ved den 32. generalforsamling fra den 6. til den 15. december 2021.

Danmark har siden 2001 været medlem af Council og vil fortsat bidrage til udviklingen af internationale praktiske standarder for sikkerhed, effektiv navigation og forebyggelse af forurening fra skibe. I årenes løb har Danmark aktivt bidraget til IMO's arbejde, herunder den løbende udvikling af IMO’s strategiske vision.

Den globale COVID-19-pandemi har understreget nødvendigheden af et globalt samarbejde om skibsfart, og IMO har i den forbindelse demonstreret sin evne til at være omdrejningspunktet for at tackle både nuværende og fremtidige udfordringer. Danmark vil arbejde for, at IMO forbliver i denne centrale position.

Danmarks mærkesager

I IMO vil Danmark blandt andet arbejde for:

  • at understøtte brugen af moderne teknologi og digitale løsninger
  • effektiv håndhævelse af IMO instrumenter
  • reduktion i drivhusgasudledning fra skibe
  • at sikre et generelt højt niveau af sikkerhed til søs

 

Fakta

IMO er FN's specialiserede organisation for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for skibes sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene.

IMO har 174 medlemslande. Heraf sidder 40 lande i IMO Council, der kan betegnes som organisationens bestyrelse.

Rådet er bl.a. ansvarlig for organisationens strategi og budget.

Valg til Rådet afholdes hvert andet år under IMO's generalforsamling.

Danmark blev valgt ind i Rådet første gang i 2001 og har siddet der uafbrudt siden.

Kontakt

Maritim regulering og jura