IMO Council

Danmark blev genvalgt til Rådet i FN's Søfartsorganisation (IMO) for perioden 2020-2021 ved den 31. generalforsamling, som fandt sted i november 2019.

Danmark har siden 2001 været medlem af Rådet og vil fortsat bidrage til ud viklingen af internationale praktiske standarder for sikkerhed, effektiv navigation og forebyggelse af forurening fra skibe.  

Danmarks mærkesager

I IMO arbejder Danmark blandt andet for:

  • at understøtte brugen af moderne teknologi og digitale løsninger
  • effektiv håndhævelse af IMO instrumenter
  • reduktion i drivhusgasudledning fra skibe
  • at sikre et generelt højt niveau af sikkerhed til søs

Fakta

IMO er FN's specialiserede organisation for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for skibes sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene.

IMO har 174 medlemslande. Heraf sidder 40 lande i IMO's Råd, der kan betegnes som organisationens bestyrelse.

Rådet er bl.a. ansvarlig for organisationens strategi og budget.

Valg til Rådet afholdes hvert andet årunder IMO's generalforsamling.

Danmark blev valgt ind i Rådet første gang i 2001 og har siddet der uafbrudt siden.

Kontakt

Maritim regulering og jura