Syn af skibe

Søfartsstyrelsen er den overordnede myndighed med hensyn til syn af skibe. Det er derfor Søfartsstyrelsens opgave at informere om og udføre syn af alle klasser skibe under dansk flag. Læs mere om blandt andet synstakster, cirkulærer vedrørende syn og Søfartsstyrelsens Point of Contact-ordning. Du kan også anmelde ombygning og bestille syn online. ​

Anmeld ombygning

Har du fået ombygget dit skib? Så skal Søfartsstyrelsen orienteres.

Anmeld ombygning

Bestil og betal syn

Find information om syn samt bestilling og betaling af syn.

Bestil og betal syn

Egenkontrol

Søfartsstyrelsen kan give visse skibe tilladelse til selv at afholde nogle lovpligtige syn. Læs mere om egenkontrol her.

Egenkontrol

Forsikring - søretlige vilkår

Husk at indberette forsikring for søretlige krav.

Forsikring - søretlige krav

Husbåde og andre skibe

Husbåde og andre mindre turbåde skal synes. Læs om kravene.

Syn af husbåde og andre skibe

Klassifikationsselskaber

Klassifikationsselskaberne arbejder på vegne af Søfartsstyrelsen og varetager godkendelsesopgaver og certifikatudstedelser på danske skibe.

Klassifikationsselskaber

MLC-syn

MLC har til formål at sikre søfarendes ansættelsesforhold herunder ansættelsesaftaler, hjemrejseret, arbejdsmiljø og social sikring.

MLC-syn

Point-of-Contact ordning

Søfartsstyrelsen har etableret en Point of Contact-ordning til hjælp for danske rederier.

Point of Contact-ordning

Tilbageholdte skibe

Søfartsstyrelsen holder styr på, hvilke skibe der er tilbageholdt i Danmark, og hvilke danske skibe der er tilbageholdt i udlandet.

Tilbageholdte skibe