Syn & registrering

Mere end 700 skibe sejler under dansk flag i Dansk Internationalt Skibsregister. Vil du være med på holdet - så læs mere om flagskifte. Er du allerede en del af Det Blå Danmark, kan du finde informatoner om syn af skib, certifikater og registrering.

Ansøg om certifikat

I punkterne herunder finder du lovgivning, vejledning og mulighed for ansøgninger til eksempelvis antifoulingcertifikat, bunkercertifikat, MLC-certifikat og andre typer certifikater. ​

Ansøg om certifikat
Danske skibes MLC-certifikater

Autorisationer

Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til at foretage godkendelsesarbejde samt undersøgelser af og prøver med skibe, skibsudstyr og andre produkter, der skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

Autorisationer
Vejledninger til autoriserede

 

Flagskifte

Dansk skibsfart er kendetegnet ved høj kvalitet, et internationalt udsyn og en god evne til innovation. Det er blevet nemmere at flage ind til dansk flag, da mange af de nationale regler nu er blevet internationale og gælder uanset hvilket flag, skibet fører.

Flagskifte
Lastskibe under 500 BT
Lastskibe over 500 BT
Passagerskibe i international fart

Syn af skibe

Det er Søfartsstyrelsens opgave at informere om og udføre syn af alle klasser skibe under dansk flag. Læs mere om blandt andet synstakster, cirkulærer vedrørende syn og Søfartsstyrelsens Point of Contact-ordning. Du kan også anmelde ombygning og bestille syn online. ​

Anmeld ombygning
Bestil og betal syn
Egenkontrol
Forsikring - søretlige krav
Husbåde og andre skibe
Klassifikationsselskaber
MLC-syn
Point of Contact-ordning
Større passagerskibe
Syn af passagerskibe
Tilbageholdte skibe
Turbåde

Skibsregistrering & afgift

Danske skibe registreres i enten Skibsregisteret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen. På de underliggende sider kan du finde information om registrering af skibe og rettigheder i skibe. Derudover finder du informationer om afgifter, og du kan søge i skibsregistrene.​

Attester og udskrifter
Bareboat-registrering
Blanketter - Skibsregistret
Dokumentkrav ved skibsregistrering
Ejerskifte
Fuldmagt - Skibsregistret
Grønlandske skibe
Nyoptagelse - genoptagelse
Om de danske skibsregistre
Registrering af pant og brugsrettigheder i skibe
Regler - Skibsregistret
Slet et skib
Søg i skibsregistrene
Udenlandsk skibsejer
Årlige afgifter