Offshore-dykkeroperationer

Søfartsstyrelsen stiller store krav til sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udførelse af offshore-dykkeroperationer.

Dykkermateriel, der anvendes i forbindelse med en offshore-dykkeroperation, skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen.

Ved en offshoredykkeroperation forstås følgende dykkerarbejder (se BEK nr. 1396 af 2013, §2):

  • ved anlæg
  • ved rørledninger uden for havnes søområder, der anvendes i forbindelse med rørbunden transport af kulbrinter,
  • på dybder over 50 meter,
  • fra dynamisk positionerede skibe,
  • ved havvindmølleparker,
  • hvor en risikoanalyse viser, at det er nødvendigt at stille tilsvarende skærpede krav, eller
  • hvor det af hensyn til dykkeropgavens art, omfang og de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er nødvendigt at stille tilsvarende, skærpede krav.

Ved spørgsmål til ovennævnte eller ved tvivlstilfælde om hvorvidt et givent dykkerarbejde er at betragte som en offshoredykkeroperation kontaktes Søfartsstyrelsen.

Fastinstallerede offshore-dykkersystemer skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen. På baggrund af denne godkendelse udsteder Søfartsstyrelsen en attest med tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Tilladelsen udstedes normalt med en gyldighed på 1 år. Personlige værnemidler skal være CE-mærkede i henhold til national lovgivning i et EU-medlemsland eller et land, som er omfattet af EØS-aftalen, og som gennemfører værnemiddeldirektivet.

Ikke-fastinstallerede offshore-dykkersystemer og sammensætningen af disse skal også synes og godkendes af Søfartsstyrelsen, og på baggrund heraf udstedes der en tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Denne tilladelse udstedes for den enkelte dykkeroperation.

For bestilling af syn af offshore-dykkermateriel kontaktes synsbooking.

Liste over offshore-dykkerskibe godkendt af Søfartsstyrelsen

Listen er senest opdateret den 5. november 2021.

Skib IMO-nr. System Bemærkninger Gyldig til
BOKA ATLANTIS 9441221 Sat, air   01-07-2021
BOKA DA VINCI 9441233 Sat, air   25-06-2021
BOKA POLARIS 9187526 Sat   10-11-2022
CABLE ONE 7409281 Air, nixtrox and mixed gas   03-01-2022
CASTORO 10 7503166 Air   31-12-2021
HBC ACHIEVER 9647978 Air   18-08-2022
HBC SUPPORTER 8741325 Air, nitrox   31-05-2022
HDMS SØLØVEN   Air   31-05-2021
HONTE 8865614 Air Offshore dive max 20 m.
Above 9 m depth with deco-chamber
03-01-2022
SEVEN FALCON 9455167 Sat, air   14-08-2022
SEVEN KESTREL 9679921 Sat   02-11-2022
VICTOR 8985543 Air   31-03-2022
VINA 7712896 Air, mobil, nixtrox, trimix   10-09-2022

Kontakt

Sikre skibe

Lovgivning

Lovgivningen på området er dykkerloven og bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2013 om offshore-dykkeroperationer og offshore-dykkermateriel.

Dykkerloven

Bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2013