Offshore-dykkeroperationer

Søfartsstyrelsen stiller store krav til sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udførelse af offshore-dykkeroperationer.

Dykkermateriel, der anvendes i forbindelse med en offshore-dykkeroperation, skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen.

Ved en offshoredykkeroperation forstås følgende dykkerarbejder (se BEK nr. 1396 af 2013, §2):

  • ved anlæg
  • ved rørledninger uden for havnes søområder, der anvendes i forbindelse med rørbunden transport af kulbrinter,
  • på dybder over 50 meter,
  • fra dynamisk positionerede skibe,
  • ved havvindmølleparker,
  • hvor en risikoanalyse viser, at det er nødvendigt at stille tilsvarende skærpede krav, eller
  • hvor det af hensyn til dykkeropgavens art, omfang og de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er nødvendigt at stille tilsvarende, skærpede krav.

Ved spørgsmål til ovennævnte eller ved tvivlstilfælde om hvorvidt et givent dykkerarbejde er at betragte som en offshoredykkeroperation kontaktes Søfartsstyrelsen.

Fastinstallerede offshore-dykkersystemer skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen. På baggrund af denne godkendelse udsteder Søfartsstyrelsen en attest med tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Tilladelsen udstedes normalt med en gyldighed på 1 år. Personlige værnemidler skal være CE-mærkede i henhold til national lovgivning i et EU-medlemsland eller et land, som er omfattet af EØS-aftalen, og som gennemfører værnemiddeldirektivet.

Ikke-fastinstallerede offshore-dykkersystemer og sammensætningen af disse skal også synes og godkendes af Søfartsstyrelsen, og på baggrund heraf udstedes der en tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Denne tilladelse udstedes for den enkelte dykkeroperation.

For bestilling af syn af offshore-dykkermateriel kontaktes synsbooking.

Liste over offshore-dykkerskibe godkendt af Søfartsstyrelsen

Skib System Bemærkninger Udstedt Gyldig til
MS HONTE AIR Offshore dive max 20 m.
Above 9 m depth with deco-chamber
16-12-2020 03-03-2021
SEVEN FALCON SAT, AIR   16-09-2020 14-08-2021
HBC ACHIEVER

AIR

  09-03-2020 02-05-2021
VINA AIR, MOBIL, NITROX, TRIMIX   13-08-2020 13-08-2021
BOKA ATLANTIS SAT, AIR   27-05-2020 01-07-2021
BOKA DA VINCI SAT, AIR   03-07-2020 25-06-2021
CABLE ONE AIR   16-12-2020 03-03-2021
NORMAND POSEIDON AIR   10-07-2020 30-09-2020
SEVEN KESTREL SAT   18-06-2020 21-06-2021
HDMS SØLØVEN AIR   20-08-2020 31-05-2021

Kontakt

Sikre skibe

Lovgivning

Lovgivningen på området er dykkerloven og bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2013 om offshore-dykkeroperationer og offshore-dykkermateriel.

Dykkerloven

Bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2013