Skole og kursusplaner

Søfartsstyrelsen har ansvaret for at godkende de maritime kurser, der udbydes efter vores bekendtgørelser og uddannelsesplaner.

Hvis du ønsker at blive godkendt til at udbyde maritime kurser, kan du læse mere om kravene til dette under punktet Maritime uddannelser.

Hvis du ønsker at læse mere om de maritime uddannelser, kan du herunder finde link til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Oversigt over uddannelser ved de maritime uddannelsesinstitutioner

Oversigt over rederier der er godkendt til praktik

Godkendte kurser

Leder du efter et specifikt kursus, kan du herunder se en oversigt over godkendte kurser og kursusudbydere. Hvis du klikker på navnene på de enkelte kursusudbydere, bliver du ledt videre til deres hjemmesider. Her kan du læse mere om kurserne og eventuelt tilmelde dig.

Oversigt over godkendte kursusudbydere

ANGLO EASTERN MARITIME TRAINING CENTRE

 • ​Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

 • Sygdomsbehandler til medicinkiste A
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste B
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C+P

​Center for Sømilitær Teknologi (CST)

 • ​Duelighedsprøve i motorpasning

​Center for Taktik (TAC)

 • ​GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Uddannelse og træning i RADAR og ARPA

Copenhagen Airport Rescue and Firefighting Academy - CARFA​

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2) ​
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)

Danske Rederier - Danish Shipping Academy

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Disko Line

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • 2 Generel sikkerhedstræning

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurset for egne ansatte)

​Fiskeriets Arbejdsmiljøråd​

 • ​Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe)​​

Fiskeriskolen EUC Nordvest

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)​
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste B
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C
 • Duelighedsprøve i sejlads for fiskere
 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Force Technology

 • ​Kursus for tjeneste i skibe omfattet af Polarkoden:
  • Grundlæggende træning for skibe i polare farvande​
  • Ledelse af operationer for skibe i p​olare farvande
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)

​FURUNO Maritime Training

 • ​Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Kursus for tjeneste i skibe omfattet af Polarkoden:
  • Grundlæggende træning for skibe i polare farvande​
  • Ledelse af operationer for skibe i polare farvande

Green-Jakobsen

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Arbejdsmiljøunderviseruddannelse (instruktørkursus)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsfører

Grønlands Maritime Center/Imarsiornermik Ilinniarfik

 • Uddannelsen til sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad
 • Uddannelsen til kystskipper og fiskeskipper af 3. grad
 • Skibsassistentuddannelsens grundmodul
 • Skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul
 • Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
  • Long Range Certificate (LRC)

​Hav og Kyst Consult (e-mail: verner.damm@gmail.com)

 • ​Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)

Hjejlen ApS

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurset for egne ansatte)

Hjemmeværnsskolen
Marinestation Slipshavn
5800 Nyborg

 • ​​​​GMDSS Radiokursus:
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Redningsdykker
 • Dykkerrelateret førstehjælp
 • Dykkerassistent

Lloyd's Register

 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
 • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)

Maersk Training Denmark A/S - Esbjerg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • SCUBA erhvervsdykker, 9 meter

Maersk Training Denmark A/S - Svendborg

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere.

Maersk Training India Pvt. Ltd.

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste A​

​Marineskolen.dk​

 • ​GMDSS Radiokursus:
  • ​Restricted Operator's Certificate (ROC)​
 • General Operator's Certificate (GOC)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C

Marstal Navigationsskole

 • Kursus i tankskibsoperationer:
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i olie- og kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-1)
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-1)
  • Ledelse af operationer i olietankskibe (STCW A-V/1-1-2)
  • Ledelse af operationer i kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-3)
  • ledelse af operationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-2)
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • Uddannelse og træning i RADAR og ARPA
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • ​Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer.
 • Duelighedsprøve i motorpasning

MARTEC

Skoleskibet Danmark

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • ​​Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • GMDSS Radiokursus:
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
  • General Operator's Certificate (GOC)
 • ​Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • ​§5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)
 • Uddannelse og træning I RADAR og ARPA
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)​
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe
 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • SCUBA erhvervsdykker, 9 meter
 • SCUBA erhvervsdykker, 30 meter

Molslinjen A/S​

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurserne for egne ansatte)

​MOL-Synergy Marine (India) Pvt. Ltd. Marine Advanced Simulation and Training (MAST)

 • ​Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Navigations- & VHF skolen - Ølstykke
Mogens Larsen
Perlevej 11
3650 Ølstykke

 • ​GMDSS Radiokursus:
  • ​Restricted Operator's Certificate (ROC)

Nordsjællands Brandskole

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C
 • SCUBA erhvervsdykker, 9 meter
 • SCUBA erhvervsdykker, 30 meter
 • Overfladeforsynet erhvervsdykker, 30 meter 
 • Overfladeforsynet erhvervsdykker, 50 meter 
 • Lukket klokke-/blandingsgasdykker indtil 100 meters vanddybde

Nordjyllands Beredskab

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe (STCW A-VI-3)
 • Kursus i genopfriskning af grundlæggende uddannelse i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)

OSM Maritime Crew Management Ltd.

 • ​​Sygdomsbehandler til medicinkiste A

RelyOn Nutec Denmark A/S

 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden
 • Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af IGF-koden
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
 • SCUBA erhvervsdykker, 9 meter

RESC. Rednings- og SikkerhedsCenter

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)

SAMAJU Uddannelser ApS

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)

SAT-Training

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)

Scandlines A/S

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning
  • §5 Træning i krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikk erhed og skrogintegritet (for egne ansatte)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)

SEA HEALTH & WELFARE

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)​ som e-Learning

 • Arbejdsmiljøunderviseruddannelse (instruktørkursus)

SIMAC - Svendborg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • ​Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere.
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere.
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)​
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer.
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)​
 • ​Uddannelse og træning I RADAR og ARPA​
 • Kursus i tankskibsoperationer:
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i olie- og kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-1)
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-1)
  • Ledelse af operationer i olietankskibe (STCW A-V/1-1-2)
  • Ledelse af operationer i kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-3)
  • Ledelse af operationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-2)

Skoleskibet Georg Stage

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)​
  (Skoleskibet Georg Stage e​r kun godkendt til at afholde kurserne for egne elever)

Svendborg Søfartsskole

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)​
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe (STCW A-VI-3)
 • Kursus i genopfriskning af grundlæggende uddannelse i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)

TORM A/​S​

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

​VIKING Saatsea APS

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §3 Vejledning af passagerer i nødsituationer (STCW A-V/2-1)
  • §4 Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder (STCW A-V/2-2)
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd (STCW A-V/2-3)
  • §6 Passagersikkerhed (STCW A-V/2-4)

Østjyllands Brandvæsen

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • ​Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)

Aarhus Maskinmesterskole

 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Kursus for tjeneste i skibe omfattet af IGF-koden:
  • ​Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af IGF-koden​
  • ​Ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden​​​

Kontakt

Sikre skibe