Cirkulærer

Søfartsstyrelsen har udstedt en række cirkulærer, som giver en mere uddybende forklaring på, hvordan en bestemt regel skal forstås.

Her på siden finder du en liste over gældende cirkulærer. Cirkulærerne findes kun på engelsk.