Regler og bekendtgørelser

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du læse mere om de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Du kan finde alle regler på Søfartsstyrelsens område i Retsinformation på www.retsinformation.dk

Læs om relevante regelforberedende tiltag på det tekniske område, herunder om møder i IMO's komitéer og underkomitéer 

Regler og bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over gældende regler som tillige – helt overordnet – er inddelt i administrative forhold og de typiske skibstyper m.v.:

Oversigt over gældende regler på Søfartsstyrelsens område