Hvad betyder Brexit for skibsfarten og for den søfarende?

Efter Storbritanniens udtræden af EU, kan der fortsat være uafklarede spørgsmål om, hvad Brexit betyder i praksis. Søfartsstyrelsen opdaterer derfor løbende sin hjemmeside om konsekvenserne af Brexit på det maritime område.

Du kan med fordel orientere dig på regeringens Brexit-hjemmeside samt på Brexit-tjeklistenDerudover vil vi opfordre til, at man kontakter sin interesseorganisation.

Brexit: Anerkendte organisationer

Danske rederier vil fortsat kunne benytte alle ni klassifikationsselskaber autoriseret af Søfartsstyrelsen til inspektion, syn og certificering.

Brexit: Anerkendte organisationer

Brexit: Beviser

Hvis du allerede har et gyldigt anerkendelsesbevis, vil du efter Brexit forsat kunne sejle på det udstedte anerkendelsesbevis.

Brexit: Beviser

Brexit: Skibsregistrering

Brexit vil i forhold til skibsregistrering alene påvirke de områder, hvor der gælder noget særligt for EU/EØS lande, selskaber og borgere.

Brexit: Skibsregistrering