Brexit: Beviser

Søfarende med et gyldigt anerkendelsesbevis og med sønæringsbeviser udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark

  • Hvis du allerede har et gyldigt anerkendelsesbevis, vil du forsat kunne sejle på det udstedte anerkendelsesbevis.
  • Kvalifikationsbeviser udstedt i medfør af dansk lovgivning på søfartsområdet vil ligeledes forsat kunne anvendes.

Søfarende uden et gyldigt anerkendelsesbevis og med sønæringsbeviser udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark

  • Hvis du ikke har et gyldigt anerkendelsesbevis, og Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil det ikke være muligt at få udstedt et anerkendelsesbevis på baggrund af sønæringsbeviser udstedt af henholdsvis Danmark og Storbritannien.
  • Derfor anbefales det, at du løbende orienterer dig om den aktuelle situation på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
  • For mere information er du velkommen til at kontakte enheden ”Søfarende og Certifikater” i Søfartsstyrelsen på soc@dma.dk.

Erhvervsdykkerbeviser

  • I dag kan personer med engelsk erhvervsdykkerbevis udføre arbejde i Danmark, men ved Brexit vil personer med et engelsk erhvervsdykkerbevis ikke længere have direkte adgang til at udføre dykkerarbejde i Danmark.
  • Fremover vil personer med engelsk erhvervsdykkerbevis skulle ansøge om udstedelse af dansk anerkendelsesbevis for at kunne udføre dykkerarbejde her i landet.
  • For mere information, er du velkommen til at kontakte enheden ”Sikre Skibe” i Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk.

Kontakt

Søfarende og certifikater

Kontakt

Sikre skibe