Consultative Shipping Group

CSG består af 18 lande, der tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder. Danmark varetager formandskab og sekretariatsfunktion i CSG.

Consultative Shipping Group (CSG) består af 18 lande i Europa, Asien samt Canada, der alle tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder. Gruppen mødes årligt og arbejder desuden tæt sammen med Belmont Shipping Club (tidligere Cotton Club), der består af CSG-landenes faste repræsentanter i Washington DC.

CSG's hovedopgave er at overvåge og reagere på diskriminerende, restriktive eller unilaterale skibsfartspolitiske tiltag. Der afholdes tillige dialogmøder med den amerikanske administration om søfartsrelaterede spørgsmål hvert andet år med udveksling af holdninger, afklaring og øget gensidig forståelse - men stadig således, at det overordnede budskab om åbne markeder og fri handel fastholdes.

Dansk formandskab i Consultative Shipping Group

I september 2007 overtog Danmark formandskabet og sekretariatsfunktionen i CSG. Danmark søger at videreføre den positive og uformelle ånd, som kendetegner gruppens arbejde, og søger effektivt at udnytte og udvikle de ressourcer og muligheder, som findes i medlemskredsen.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik