Husbåde og andre skibe

Kravene til din husbåd afhænger af, hvordan den bliver anvendt. Den kan enten blive anvendt til privat beboelse eller ​til erhverv.

Mange af de regler, der gælder for privat beboelse og erhverv, er ens. Men hvis husbåden bliver anvendt erhvervsmæssigt, findes der en række ekstra regler. Erhvervsmæssig anvendelse er fx museum, restaurant, hotel eller diskotek.

​Registrér din husbåd

Alle husbåde der anvendes erhvervsmæssigt, samt husbåde på eller over 20 BT der anvendes til privat bolig, skal registreres. Du ansøger om registrering i Skibsregistret.

Se, hvordan du registrerer din husbåd her

For udenlandske husbåde der indføres til Danmark, kan der gælde specielle krav.​

Hvad er en husbåd?

Husbåde er flydende enheder, der ligger fastfortøjet i en havn, og som anvendes til privat beboelse eller erhverv. For at kunne betegnes som husbåd skal anvendelsen være af permanent karakter.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for at godkende og besigtige husbådens stabilitet, konstruktionen af skrog, forskellige tanke mm.

Du kan læse mere om regler husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v. på Retsinformations hjemmeside.

Godkendelses- og besigtigelsesarbejdet udføres af enkeltpersoner/firmaer, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

​​Find listen over de autoriserede personer og firmaer her.

Den autoriserede kan ofte hjælpe med spørgsmål ud over autorisationsområdet.