Genopfriskning af kvalifikationer

For at højne sikkerheden til søs og vedligeholde de søfarendes kompetencer, er der krav om genopfriskning af en række kvalifikationer.

Alle søfarende skal genopfriske kvalifikationer inden for følgende områder.

  • Grundlæggende søsikkerhed - (STCW A-VI/1-1)
  • Grundlæggende brandbekæmpelse - (STCW A-VI/1-2)

Hvis man udfører følgende opgaver ombord, kræver dette også genopfriskning af kvalifikationer.

  • Brandledelse på skibe - (STCW A-VI/3)
  • Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både - (STCW A-VI/2-1)
  • ​Hurtiggående mand-over-bord-både (FRB/FRC) - (STCW A-VI/2-2)

Kvalifikationerne skal genopfriskes ved kursus hvert 5. år for de krævede funktioner.

Kursus skal gennemføres inden det eksisterende kvalifikationsbevis udløber.

Kurser kan gennemføres ved udbydere godkendt af Søfartsstyrelsen​.

Kurser gennemført i lande på IMO​ White List, udstedt i henhold til gældende STCW-krav accepteres også.

 

Menige søfarende, som befarne- og ubefarne skibsassistenter, skal ​foruden deres gyldige kvalifikationsbevis, have særskilt gyldigt bevis for genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse, inden for de seneste 5 år.​

Alle søfarende som skal have sønæringsbevis, vil skulle genopfriske grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse inden de ansøger om nyt sønæringsbevis. Ved ansøg​ning om sønæringsbevis skal genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse dokumenteres ved gyldigt kvalifikationsbevis for gennemført kursus inden for de seneste 5 år.

Udbydere godkendt af Søfartsstyrelsen indberetter det udstedte kvalifikationsbevis til Søfartsstyrelsen, det er kun i det tilfælde, at vi ikke har denne registrering, at vil vi bede om dokumentation for dette.​