Søfartslæger

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. ​Her på siden finder du listen over godkendte søfartslæger i Danmark.

Søfarende og fiskere anbefales at aftale tid med søfartslægen i god tid og medbringe følgende til lægeundersøgelsen:

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller andet gyldigt ID med billede)
  • Sundhedsbevis, hvis man har et i forvejen
  • Dine briller eller anden form for synskorrektion, hvis du har dette

Søfartslægen underskriver og udleverer sundhedsbeviset i forlængelse af lægeundersøgelsen.

Hvis den søfarende eller fiskeren bliver erklæret uegnet til skibstjeneste, skal søfartslægen stadig udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning til den søfarende eller fiskeren.

Hvis en læge, der ikke er godkendt som søfartslæge, foretager en lægeundersøgelse, er den ugyldig.

Søfarende og fiskere må ikke få udstedt sundhedsbevis eller mønstre på et dansk skib på baggrund af en sådan undersøgelse.​