Krav til fartøj, uddannelse og beviser (passagersejlads)

På denne side har vi samlet information om de krav, der er til fartøjets konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, samt krav til eksempelvis lærere, der tager elever med på kanotur.

Disse regler gælder for fartøjer med en længde under 15 meter og med et dimensionstal under 100, som sejler med maksimalt 12 passagerer. Reglerne gælder også for kanoer, vikingeskibe og lignende fartøjer uden mekanisk fremdrivning.

Reglerne gælder kun for sejlads i Danmark og Grønland (indenrigsfart).

Fartøjets størrelse

For at finde ud af, hvilke krav du skal opfylde, skal du kende til:

  • Fartøjets størrelse i dimensionstal (fartøjets længde x bredde)
  • Motorens størrelse i kW (100 kW er ca. 136 HK)

Der vil være andre krav, hvis fartøjet udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads.

Skema over krav til fartøjet, uddannelse og beviser

Dimensionstal / kW Under 100 kW, samt fartøjer uden motor 100 kW til 749 kW
Dimensionstal under 20

Fartøjet skal ikke synes

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Se reglerne for fartøjet på Retsinformation

Minimum 1 besætningsmedlem

Se reglerne for krav til bådføreren på Retsinformation

Fartøjet skal synes

Fartøjet skal have certifikatet: ”Tilladelse til sejlads med passagerer”

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Se reglerne for fartøjet på Retsinformation

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Se reglerne for krav til bådføreren og den øvrige besætning på Retsinformation

Dimensionstal 20 eller mere, men under 100, samt længde under 15 meter

Fartøjet skal synes

Fartøjet skal have certifikatet: ”Tilladelse til sejlads med passagerer”

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Fartøjet skal opfylde ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F”

Se reglerne for sejlads med passagerer på Retsinformation

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Se krav til bådføreren på Retsinformation

Se krav til den øvrige besætning på Retsinformation

Fartøjet skal synes

Fartøjet skal have certifikatet: ”Tilladelse til sejlads med passagerer”

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Fartøjet skal opfylde ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F”

Se reglerne for sejlads med passagerer på Retsinformation

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Se krav til bådføreren på Retsinformation

Se krav til den øvrige besætning på Retsinformation

Fartøjet anvendes udelukkende til professionel oplæring i sejlads.

Fartøjer under 15 meter i længde (uanset dimensionstal)

Fartøjet skal ikke synes

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Se reglerne på Retsinformation

Skibsføreren skal minimum have kvalifikationer, der svarer til det niveau, som oplæringen vedrører

Se krav til besætningen på Retsinformation

Fartøjet skal ikke synes

Fartøjet skal have en sikkerhedsinstruks

Se reglerne på Retsinformation

 

For at ansøge om særlige sønæringsbeviser, skal du vælge ’Sønæringsbevis’ under fanebladet ’Valg af bevistype’ og ’Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder’ under fanebladet ’Vælg bevis’.

Ansøg om bevis

Forsikring

Transportører, der udfører erhvervsmæssig passagertransport med et skib, har pligt til at tegne forsikring for transportørens ansvar for passagerer.

Læs mere om forsikring i forbindelse med erhvervsmæssig passagertransport

Sejlads i udlandet

Ønsker du at sejle til udlandet, skal fartøjet have et certifikat, som hedder en besætningsfastsættelse.

Læs mere om reglerne for besætningsfastsættelse