Klag over arbejds- og levevilkår

Du har som søfarende ret til at klage til din reder, hvis du er utilfreds med dine arbejds- og levevilkår. Det omfatter områderne skibstjeneste, ansættelsesforhold, opholdsrum, fritidsfaciliteter, sundhedsbeskyttelse samt kosten om bord.

En klage skal indgives til din overordnede. Kan vedkommende ikke løse problemet eller er din nærmest overordnede skibsføreren, skal du gå videre til denne med klagen. Er skibsføreren ikke din overordnet, har du uanset mulighed for at vælge, at gå direkte til skibsføreren alligevel.

Når du indgiver en klage, har du ret til at være ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren. Rederiet skal give dig en kopi af klagen og beslutningen, der tages som et resultat af klagen.

En klage bør så vidt muligt altid behandles og søges løst om bord på skibet. Det skaber en hurtig og effektiv tilgang, som især er vigtig, når skibet er til søs. Det er til gavn for både dig og rederiet.

Hvis klagen ikke kan løses om bord på skibet, kan klagen videregives til Søfartsstyrelsen. Klagen kan indsendes ved hjælp af klageblanketten.

Klageblanket

Fuldkommen fortrolighed

Der vil være fuldkommen fortrolighed om, hvem der har indgivet klagen. Søfartsstyrelsen må ikke uden samtykke udlevere navn eller nærmere personlige oplysninger om den søfarende, der klager, ligesom Søfartsstyrelsen ikke må oplyse, hvis en inspektion på skibet foretages på grund af en klage.

Det er det enkelte rederi, der er ansvarlig for, at procedurerne i forbindelse med klagebehandling er rimelig, hurtig og effektiv.

Kontakt

Søfarende og certifikater