Fartstid

Som søfarende har du selv ansvar for at registrere din fartstid, inden du søger om at få udstedt beviser.

Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid.

Hvad er fartstid?

Fartstid er den tid, du som søfarende er mønstret om bord på et skib. Fartstid bruges som grundlag for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser.

Du registrerer din fartstid på "Min side", hvor du logger ind med NemID.

Har du ikke NemID

Udenlandske søfarende og andre uden NemID kan logge ind med brugernavn/password.

Herefter skal du kontakte Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 15 for at få tilknyttet dine oplysninger til din brugerprofil.

Er der fejl i dine låste fartstider, skal du skrive en mail til bevis@dma.dk, hvor du angiver den forkerte fartstid og vedhæfter dokumentation for den korrekte fartstid, hvorefter en sagsbehandler kan rette fartstiden.

Når du har registreret din fartstid og ansøgt om bevis, kan du blive udtaget til stikprøvekontrol. Det betyder, at du skal dokumentere de på- og afmønstringer over for Søfartsstyrelsen, som du har registreret på ”Min side”, før du kan få udstedt bevis. Dokumentationen uploades på "Min side".​

Min side

Dokumentation accepteres i form af fartstidserklæring eller kopi af søfartsbog.

Søfartsstyrelsens skabelon til fartstidserklæring kan benyttes​

Benyttes andre skabeloner, skal disse som minimum indeholde de samme oplysninger. Fartstidserklæringen må ikke underskrives af den søfarende selv; den skal derimod underskrives af rederiet, arbejdsgiveren eller skibsføreren.

Indberetningspligten for rederierne er ophørt. Fartstid, som rederierne har indberettet, fremgår af din oversigt.

Hvis fartstiden ikke fremgår af oversigten, har Søfartsstyrelsen ikke modtaget en indberetning. Du skal derfor selv indtaste eventuelt manglende fartstider – sammenlign med din søfartsbog/fartstidserklæring.

Du kan indberette din fartstid for hver enkelt udmønstring eller for en samlet periode. Hvis du registrerer fartstid for en samlet periode, skal du selv oplyse den effektive fartstid.

Der er ikke krav om, at fartstid indberettes løbende. Du kan vælge først at indberette din fartstid umiddelbart før en ansøgning om nyt bevis.

Der er yderligere hjælp på "Min side" under menupunktet "Hjælp".

Der er også lavet fire videovejledninger, som hurtigt guider dig igennem funktionerne. Se disse her på siden under "Videovejledninger".