Anerkendelsesbevis

Anerkendelsesbeviser udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af den søfarendes udenlandske ​​​​sønæringsbevis (certificate of competency). Søfartsstyrelsen udsteder også påtegningsbevis for udenlandske skibskokke.

Et dansk anerkendelsesbevis er til en søfarende uden dansk eksamen eller dansk sønæringsbevis, som ønsker at sejle på skibe under dansk flag. ​

Ansøg online om beviser

Det er typisk rederier og agenter, der søger om anerkendelsesbeviser på vegne af de søfarende.

For at søge om anerkendelsesbevis som rederi eller agent, kræver der login, enten med NemID eller din medarbejdersignatur. Det er også muligt med brugernavn/password, for rederier uden CVR-nummer eller udenlandske medarbejdere.

Et bevis koster 855 kroner, der kan betales med kreditkort, eller faktura hvis rederiet har indgået en aftale om dette.

Søg om anerkendelsesbevis

Vi har lavet vejledning og videovejledning i selvbetjening, her ser du de muligheder som vores løsning tilbyder til jer som rederi og bemandings virksomhed.

Se vejledningen her

Hvis du er udenlandsk kok og gerne vil arbejde på et skib i handelsflåden under dansk flag, skal du have et påtegningsbevis for udenlandske skibskokke fra Søfartsstyrelsen.

Skibskokke fra andre EU-/EØS-lande anerkendes ud fra deres skibskokkebevis fra deres eget land.

Skibskokke fra lande uden for EU/EØS skal først godkendes fra rederiets side ved hjælp af en "48/24-erklæring", der bekræfter, at du har en læretid på 48 måneder som skibskok, hvoraf de 24 måneder har været på et søgående skib.

Søfartsstyrelsen har godkendt følgende skole til uddannelse af skibskokke til danske skibe:

  • Catering Academy, OSM Maritime Services, INC.
  • Alle udenlandske officerer skal have anerkendelsesbevis; menige søfarende skal ikke have anerkendelsesbevis.
  • Alle skal have et sundhedsbevis, fra et land der har implementeret STCW-konventionen og ratificeret MLC.
  • Seniorofficerer skal have Danish Maritime Legislation kursus.
  • Skibsførere skal have Danish Maritime Legislation kursus for masters.

Søfartsstyrelsen kan udstede et CRA (​confirmed receipt of application), som er et midlertidigt bevis gældende i op til 3 måneder.

CRA kan i de fleste tilfælde udstedes automatisk, som en del af ansøgningen om anerkendelsesbevis.
Skulle behovet opstå for CRA, efter ansøgningen er indsendt, kan der som altid også anmodes pr. e-mail.

Der udstedes ikke CRA til skibsførere.

Hvis du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du selv søge om et dansk anerkendelsesbevis, på vores selvbetjening for søfarende.

Gå til selvbetjening

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 hverdage, men husk altid at søge i god tid. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.