Duelighedsbevis

​​​Har du et fritidsfartøj, eller tænker du på at købe et? Så er det en god ide at tage en duelighedsprøve. Den klæder dig på til at sejle forsvarligt og giver dig viden om, hvordan du varetager sikkerheden til søs om bord på dit fritidsfartøj.

Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

Prøven består af en praktisk delprøve, hvor du viser, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger du at aflægge prøven i en sejlbåd, skal du vise, at du kan sejle båden i forskellige vindretninger. Der lægges megen vægt på søsikkerhed, så du skal blandt andet også vise, at du kan lave en "Mand Over Bord"-manøvre med båden.

Prøven har også en teoretisk delprøve, hvor du skal vise kendskab til bl.a. søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation.

Når du har bestået begge delprøver, kan du få udstedt et duelighedsbevis for fritidssejlere.

Prøveafholdelse

Afholdelsen af duelighedsprøver foregår gennem godkendte udbydere.

Du skal derfor som fritidssejler kontakte en godkendt udbyder for at aflægge duelighedsprøve. Sejlklubber, skoler og lignende kan arrangere prøver gennem godkendte udbydere.

Se listen over godkendte udbydere

Spørgsmål vedrørende duelighedsprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.​

​Udstedelse af duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Det er den godkendte udbyder, der udsteder duelighedsbevis, når duelighedsprøven er bestået.

For udstedelse af beviser for prøver bestået efter 1. januar 2018, skal beviset udstedes hos den godkendte udbyder hvor prøven er afholdt.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven, kan du kontakte os på telefon 72196019.

​Mistet bevis

Hvis du har mistet dit duelighedsbevis, skal du bestille et nyt hos den godkendte udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis.

Er dit bevis udstedt af Søfartsstyrelsen, kan du søge om genudstedelse af fritidssejlerbevis herunder.

Søg om genudstedelse af fritidssejlerbevis

Kontakt

Fritidssejlads