Skibssikkerhed

Skibssikkerhed omfatter sikkerheden om bord herunder sikkerheden for besætningsmedlemmerne. Skibssikkerhed er et af Søfartsstyrelsens overordnede fokusområder, og vi har særligt fokus på maritim arbejdsmiljøregulering.

Søfartsstyrelsen og de øvrige maritime institutioner rundt omkring i verden har et øget fokus på de globale udfordringer ved pirateri. Derfor er det helt centralt med en koordineret indsats, og den indsats foregår i tæt samarbejde med Forsvaret. På siderne herunder kan du læse mere om indsatsen mod pirateri. Du kan dykke ned i forholdene omkring transport at farligt gods, og du kan orientere dig om, hvilke indsatser der bliver lagt for dagen, når det kommer til arbejdsmiljø om bord på skibene. ​

Arbejdsmiljø

Søfartsstyrelsen er kontaktpunkt for de to arbejdsmiljøråd søfart og fiskeri. Læs mere om Søfartsstyrelsens indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljø

Batteri, LNG & olie

Læs mere om, hvordan vi arbejder på at forbedre forholdene i forbindelse med transport af flydende last i de danske farvande.

Batteri, LNG og olie
Batteridrift af skibe
Olieskadeerstatning
Overførsel af lastolie i danske og grønlandske farvande

Containere

Afskiber skal fastlægge den såkaldte verificerede vægt af pakkede søcontainere. Enten kan den pakkede container vejes ellers kan de enkelte emner i containeren sammenlægges med containerens egenvægt efter en certificeret metode.

Containere

Modtagelse af HNS

Modtagere af HNS-gods inden for dansk område har pligt til årligt at oplyse Søfartsstyrelsen om den modtagne mængde. Læs mere om reglerne her.

Modtagelse af HNS

Pirateri

For en søfartsnation som Danmark er udfordringerne med pirateri mærkbare. Læs mere om den danske indsats.

Pirateri

Transport af elbiler til søs

I takt med at der bliver flere elbiler i Danmark og landene omkring os, stiger også behovet for færgetransport af disse køretøjer.

Transport af elbiler til søs

Transport af farligt gods

Hvordan skal du forholde dig til transporten af farligt gods, og hvilke regler er der på området?

Transport af farligt gods
Farligt gods i emballeret form
Transport af bauxit og ammoniumnitrat-baseret gødning