Sejladsinformation

​Det er vigtigt, at du som søfarende holder dig orienteret om sejladsmæssige forhold til søs. Gennem de akutte navigationsadvarsler og Efterretninger for Søfarende får du vigtige oplysninger, der kan hjælpe dig på vej under din sejlads.

Advarsler/nautisk information

Det er vigtigt, at du som søfarende holder dig orienteret om sejladsmæssige forhold til søs.

Nautisk information
Abonnér på EFS
Vejledning til nautisk information

AIS-data

​​​​​​​​​​​​Har du behov for at følge skibstrafikken i de danske farvande? Med adgang til Søfartsstyrelsens AIS-system kan du få et øjebliksbillede af trafiksituationen i de danske farvande.

AIS-data
AIS datamanagementpolitik
Passagerlinjer
Transitruter

Download data

Download datasæt, AIS Density Plot og Navigationsadvarsler

Datasæt
Vilkår for brug af data

IMO godkendte rutesystemer

I en række stærkt trafikerede farvande verden over har FN’s søfartsorganisation IMO vedtaget en række rutesystemer. De kan bestå af forskellige elementer fx trafiksepareringer, dybvandsruter, tovejsruter m.m.

IMO godkendte rutesystemer